Till umu.se

Forskarutbildning i rättsvetenskap

Under forskarstudierna får du i hög grad och i samarbete med din handledare planera dina studier på egen hand — vilket leder till frihet, ansvar och personlig utveckling.

Även om du skriver och planerar ditt eget arbete ger forskarstudierna dig ständiga möjligheter till utbyte och yttre influenser. Detta genom olika doktorandkurser, möjligheter till internationellt utbyte, deltagande i såväl nationella som internationella konferenser, samarbete i forskningsteman och nätverk samt utbyte med kollegor, seniora forskare och handledare.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad kan jag forska om?

Det finns egentligen inga begränsningar. Vid institutionen finns åtta forskningsteman där forskare och doktorander har samlats kring olika teman inom rättsvetenskapen.

Vad innebär en doktorandtjänst?
Som doktorand i rättsvetenskap är du anställd vid juridiska institutionen för att genomföra din forskarutbildning. Tjänsten sträcker sig över fyra år, vilket motsvarar studietiden, men den förlängs vanligen ett år vilket motsvarar den tid som doktoranden deltar i undervisning.

Lönen sätts enligt en lönetrappa beslutad på universitetsnivå.

För dig som disputerar finns goda möjligheter för fortsatt akademisk karriär och arbete som universitetslärare, forskare eller varför inte utbytesforskare någonstans i världen?

Hur sker finansieringen?

För att antas till forskarutbildningen krävs finansiering. Detta sker oftast genom en doktorandtjänst.

Handledare?

Varje doktorand har minst två handledare, och en referensgrupp bestående av handledare och forskarutbildningsansvarig samt särskilt tillfälligt inbjudna forskare.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om studier på forskanivå?

Forskarutbildningsansvarig vid institutionen är Johan Lindholm

Du kan också kontakta temaansvarig för respektive forskningstema, andra forskare eller forskarstuderande om du har frågor kring forskarstudier. Kontaktuppgifter till våra forskare och forskarstuderande hittar du här.


Relaterad information

Utbildning på forskarnivå

Fördjupning utomlands som doktorand


Jan Leidö, univ lektor

Vart valde du att åka?

Jag tillbringade en termin vid University of California, Berkeley.

Hur arbetade du där?

Huvudsakligen samlade jag material och skrev för glatta livet. Deltog även i en hel del seminarier och lyssnade på en del föreläsningar, inte enbart inom juridik utan även inom ämnen som gav ett sammanhang och en bättre helhetsförståelse av den typ av rättsliga problem jag är intresserad av.

Dessutom försökte jag ta del av den amerikanska kulturen, det amerikanska kulturlivet, samt atmosfären på campus och i Berkeley så mycket som möjligt.

Vad gav det dig?

Det är nog svårt att överskatta nyttan av den tiden. På ett direkt plan fick jag tillgång till nytt värdefullt material till min avhandling. Möten med andra forskare, inte minst från andra discipliner, som är intresserade av liknande frågor som jag själv gav mig nya perspektiv, ingångspunkter och frågeställningar till min forskning. Den väldigt inspirerande miljön visade sig även vara väldigt produktiv för min del. Jag märker nu i efterhand att vistelsen påverkat mig på ett rätt djupt plan.

Jag kan verkligen rekommendera andra doktorander att ta chansen att fördjupa sig utomlands.