Ansökan till forskarutbildning

Tack för att du är intresserad av vår forskarutbildning! Nedan finns nödvändig information om hur du går tillväga för att söka.

Ansökan

Förkunskapskrav

För att kunna söka till forskarutbildningen krävs det att:

  • Du har avlagt en examen på avancerad nivå, läst minst 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat motsvarande kunskaper utomlands
  • Anställs som doktorand eller bedöms ha motsvarande finansiering

Lediga doktorandtjänster

Vi utlyser lediga doktorandtjänster i rättsvetenskap på Umeå universitets sida för lediga jobb. Om du är intresserad av forskarstudier bör du hålla ett öga på den sidan.

Hur ansöker jag?

Närmare instruktioner för hur du ansöker till doktorandtjänst finns i utlysningen, men generellt krävs:

  • Projektbeskrivning
  • Meritförteckning
  • Examensbevis inkl betyg

Se även riktlinjer, studieplan och antagningsordningen som finns tillgängliga i den högra spalten här intill.

Närmare om projektbeskrivning

En projektbeskrivning kan omfatta ungefär 5–10 sidor och bör innehålla en beskrivning och bakgrund till ditt ämne, varför ämnet är intressant och angeläget, samt vilka effekter du tror att din forskning skulle kunna få. Även tidigare forskning på området, tänkta metoder, syfte, frågeställningar och liknande bör ingå. Har du tidigare skrivit något som berör forskningsämnet kan detta också bifogas projektbeskrivningen, samt ifall du har haft kontakt med forskare i ämnet.

Det viktiga med projektbeskrivningen är att vi kan få en uppfattning om ämnet och dess relevans, dina förutsättningar att genomföra arbetet samt våra möjligheter att ge handledning och annat nödvändigt stöd.

Bedömning av ansökan

Det är juridiska institutionens forskningsutskott som bedömer ansökan till forskarutbildningen. Urval bland sökande till utbildningen görs med hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, tidigare studieresultat och kvalitet på den inlämnade projektbeskrivningen.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Johan Lindholm, forskarutbildningsansvarig vid Juridiska institutionen
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 56 03

Fax:  090 - 290 03

Kontaktformulär