Utbildning på forskarnivå

Vill du skaffa dig rättsvetenskaplig specialistkompetens? Trivs du i universitetsmiljön och med att planera ditt eget arbete? Vill du få möjligheter att utvecklas utomlands? Då är studier på forskarnivå något för dig!

Som doktorand ges du möjlighet att under fyra års forskarstudier (240 hp) fördjupa dig och utveckla spetskompetens inom en del av rättsvetenskapen som du tycker är särskilt intressant. Vid juridiska institutionen finns åtta forskningsteman, där du som doktorand har möjlighet att ingå tillsammans med seniora forskare. Under dina forskarstudier kommer du också att undervisa i mindre omfattning, vilket innebär möjlighet att omsätta din forskning i undervisningen.

Forskarstudierna leder fram till en juris doktorsexamen och är grunden för en forskarkarriär. Även utanför akademin efterfrågas den spetskompetens som forskarstudierna ger dig. Som disputerad forskare är du ofta en efterfrågad expert såväl hos näringslivet som det allmänna.

Mer information om forskarutbildningen hittar du under "Om forskarutbildning" och "Ansökan". Se även studieplan för forskarutbildning i rättsvetenskap, antagningsordning för forskarutbildning vid Umeå universitet, samt information om forskarutbildning från samhällsvetenskapliga fakulteten.

Några av de senaste årens avhandlingar vid juridiska institutionen: Rikard Karlsson "Samverkan och sekretess", Jan Leidö "Realizing the Single Software Market", Ann-Sofie Henrikson "Överskuldsatt och skyldig" och Caroline Wehlander "Who is Afraid of SGEI?"


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Johan Lindholm, forskarutbildningsansvarig vid Juridiska institutionen
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 56 03

Fax:  090 - 290 03

Kontaktformulär