Till umu.se

"Vad ska jag läsa?"

Om du tycker ämnet juridik verkar intressant men du är osäker på vilken kurs du vill läsa kan vår studievägledare, Lilliann Danielsson, hjälpa dig.

En inkörsport till studier i juridik kan vara juridisk översiktskurs (JÖK). Det är en allmänbildande kurs som ger dig grundläggande kunskaper i juridik, behörighet till vidare studier i juridik och en inblick i vår rättsordnings medel för att reglera förhållandet mellan människor, företag o s v.

Kursen finns tillgänglig som campuskurs på helfart, distanskurs på halvfart med sammankomster i Umeå, distanskurs med sammankomster i Skellefteå och Örnsköldsvik, samt i helt nätbaserad form utan sammankomster. Med andra ord tror vi att det finns en studieform som passar dig.

Juridisk översiktkurs ger dig behörighet till flertalet kurser på grundnivå inom olika ämnesområden, t.ex. arbetsrätt, beskattningsrätt och miljörätt. Om du är intresserad av ett visst ämnesområde kan våra kurser indelade efter ämnesområden ge en bra överblick:
Kurser indelade efter ämnesområden
Om du vill läsa vidare efter juridisk översiktskurs men är inte intresserad av något specifikt område inom juridiken är kursen Handelsrätt en bra fortsättning.

För en komplett översikt av våra fristånde kurser, se fristående kurser.

Fortsätt: Pedagogisk modell