Till umu.se

Vad är juridik?

Inom ämnet juridik (rättsvetenskap) behandlas de rättsliga reglerna i samhället samt deras tillkomst, innehåll och tillämpning. De rättsliga reglerna finns överallt och rör vitt skilda områden. Exempel på olika rättsområden kan vara avtalsrätt, köprätt, familjerätt, arbetsrätt, beskattningsrätt, kredit- och exekutionsrätt, konkurrensrätt, upphovsrätt, offentlig upphandling, miljörätt, straffrätt, processrätt, EU-rätt, internationell rätt, mänskliga rättigheter, idrottsjuridik, medicinsk rätt, genus och rätt, och mycket mer. 

Vilken nytta har du av juridik?

Eftersom i princip alla verksamheter styrs av rättsliga ramar tror vi att en utbildning i juridik kan vara alla till gagn. Juridiken kan ge dig en bättre helhetsförståelse av hur samhället fungerar, vilka regler du som medborgare måste rätta dig efter osv. Juridiken kan också ge dig en bättre ämnesförståelse. Exempel på detta kan vara att du som arbetar inom ekonomi, personaladminstration eller miljöverksamhet får en bättre förståelse av ditt ämnesområde om du läser en kurs i handelsrätt/beskattningsrätt, arbetsrätt eller miljörätt.

Fortsätt: Studera på campus eller var du vill