Till umu.se

Examina

Dina studier i rättsvetenskap kan resultera i ett flertal olika examina.

Programstudier

Genom att läsa juristprogrammet eller magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt får du en juristexamen respektive en magisterexamen i arbetsrätt efter avslutade studier.Se Umu:s centrala sida om examen för information om hur du söker examen, blanketter osv.

Generell examen från universitetet

För juriststudenter erbjuder vi en magisterexamen med inriktning mot kommersiell rätt:Läs mer om filsofie magisterexamen med inriktning mot kommersiell rätt.

Studier i fristående kurser kan också leda till en generell examen från universitetet om vi erbjuder tillräckliga kurser. Se UmU:s centrala sida om examen för mer information.

Fortsätt: Slut