Därför ska du studera juridik

Juridik, eller rättsvetenskap som ämnet egentligen heter, handlar om de rättsliga reglerna i samhället samt deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler genomsyrar i princip varje verksamhet i samhället. Kompetens inom dessa områden, t.ex. beskattningsrätt, arbetsrätt och miljörätt är mycket efterfrågande inom arbetslivet. Tillräcklig kompetens kan endast uppnås genom att läsa en universitetsutbildning i juridik.

Det här är juridik

Inom ämnet juridik (rättsvetenskap) behandlas de rättsliga reglerna i samhället samt deras tillkomst, innehåll och tillämpning. De rättsliga reglerna finns överallt och rör vitt skilda områden. Exempel på olika rättsområden kan vara avtalsrätt, köprätt, familjerätt, arbetsrätt, beskattningsrätt, kredit- och exekutionsrätt, konkurrensrätt, upphovsrätt, offentlig upphandling, miljörätt, straffrätt, processrätt, EU-rätt, internationell rätt, mänskliga rättigheter, idrottsjuridik, medicinsk rätt, genus och rätt, samt mycket mer.

Nyttan av juridik

Eftersom i princip alla verksamheter, offentliga som privata, styrs av rättsliga ramar tror vi att en universitetsutbildning i juridik kan vara alla till gagn. Juridiken kan ge dig en bättre helhetsförståelse av hur samhället fungerar, vilka regler du som medborgare måste rätta dig efter, och så vidare. Juridiken kan också ge dig en bättre ämnesförståelse. Exempel på detta kan vara att du som arbetar inom ekonomi, personaladminstration eller miljöverksamhet får en bättre förståelse av ditt ämnesområde om du läser en kurs i handelsrätt, beskattningsrätt, arbetsrätt eller miljörätt.

Juridik i den takt och omfattning som passar dig

Juridik kan läsas både som kortare kurser (15.0 hp) och som hela program (upp till 270.0 hp). Förutom kurser som ges på universitetsområdet (campus) ges vissa kurser även som distanskurser med koncentrerade sammankomster på campus, eller som helt näsbaserade kurser. Våra nät- och distanskurser ges på halvfart, vilket underlättar kombinationen av juridikstudier med andra studier eller arbete. Vi försöker också planera våra nätkurser så att de ska fungera för dig som har annat arbete vid sidan av studierna. Därför tror vi att det finns en kurs i juridik för dig oavsett var du befinner dig i livet.

Juridik i din examen

En examen fungerar som bevis på att du tillägnat dig kunskaper och färdigheter genom dina studier. Dina studier i rättsvetenskap kan resultera i ett flertal olika examina.

Genom att läsa juristprogrammet (f.d. juris kandidatprogrammet) eller magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt får du en juristexamen respektive en magisterexamen i arbetsrätt efter avslutade studier. För juriststudenter erbjuder vi en filosofie magisterexamen med inriktning mot kommersiell rätt. Studier i fristående kurser kan också ingå i en generell examen från universitetet.

Se UmU:s centrala sida om examen för information om vilka examina som erbjuds


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Stefan Lidberg, studievägledare
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 76 15 Telefontider: Må, ons, fre kl. 10 – 11.30

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Lena Landström, studierektor
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 77 10

Fax:  090-290 03

Kontaktformulär