Till umu.se

Nätburna utbildningar

Idag studerar många studenter via nätet. Nätstudier ger nya studentgrupper möjligheter att studera på universitet, även om de är bosatta på andra orter, i andra länder, förvärvsarbetar eller av andra anledningar inte vill eller upplever sig kunna studera på campus.

Vi har genomfört ett antal mycket uppskattade nätutbildningar de senaste åren. Vår filosofi är att hela utbildningen, inklusive examination skall vara nätbaserad, så att studenten inte är bunden av campus i Umeå. Genom att erbjuda utbildningar på halvfart kan yrkesverksamma och studenter som vill läsa juridik som ett komplement till sina övriga studier göra det. Vi väljer också att överföra vår pedagogiska modell med problembaserat lärande till nätutbildningarna, eftersom vi tror att även nätstudenter utvecklas av att arbeta med och diskutera frågorna i grupp, även om gruppen inte träffas fysiskt.

Som en introduktion till studier i rättsvetenskap erbjuder vi Juridisk översiktskurs, nätbaserad, 15 hp. Kursen ger dig färdigheter att lösa enklare juridiska problem inom en mängd områden. Dessutom ger kursen dig behörighet till vidare studier i rättsvetenskap. Kursen ges både under höst- och vårterminen på halvfart.

Vi erbjuder även följande nätburna kurs på grundnivå:

Kurserna kräver juridisk översiktskurs för behörighet. Utbildningarna ger dig en kompetens som efterfrågas oavsett om du vill arbeta eller arbetar inom privat eller offentlig verksamhet. Utbildningarna ges under höstterminen på halvfart.