Till umu.se

Tidigare självständiga arbeten

Rebecca Holm - Förbudet mot åldersdiskriminering
Identifiering av gränsdragningen mellan berättigad särbehandling och åldersdiskriminering

Julia Samuelsson - Vi har det ju så bra!
– en studie av systematiskt arbetsmiljöarbete på SCA

Caroline Strömblad - Flexibilitet inom ramen för anställningen.
En studie av arbetsgivarens rättsliga utrymme till kvalitativ flexibilitet, utifrån möjligheten att förändra innehållet i arbetstagarnas arbetsuppgifter i kraft av arbetsledningsrätten.