För antagna till magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt med start HT 2018

ÖVERSIKTSSCHEMA HT 2018

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Programintroduktion för studenter antagna på magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt äger rum måndagen den 3 september kl. 13.15 i sal UB337 (Universitetsbiblioteket). Därefter är det introduktion på terminens första kurs kl. 15.15 i samma lokal. Ett detaljerat schema för denna kurs läggs ut under sommaren.

Den svenska modellen och arbesrättens internationalisering, 15 hp Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden, 7.5 hp Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning, 7.5 hp
S1 3-5 september
S2 24-26 september
S3 15-17 oktober
S1 5-6 november 6-7 november
S2 21-22 november 22-23 november
S3 12-13 december 13-14 december
S=Sammankomst

 • För dig som är antagen till programmet kommer det under hösten attt vara sammanlagt sex samman­komster. Vid varje sammankomst förekommer obligatoriska moment som kräver närvaro.
 • Schemat för höstens första kurs "Den svenska arbetsrättsliga modellen och arbetsrättens internationalisering" är klart (kilcka på kurslänken). Ett mer detaljerat schema för de två senare kurserna kommer i början av höstterminen.
 • För att säkerställa informationen och underlätta kommunikationen mellan sammankomsterna kommer du som student får tillgång till en digital arbetsplattform (Cambro) i samband med kursstart. Här läggs också undervisnings­material och all kursinformation ut.
 • Som en förberedelse inför programmet kan det vara lämpligt att under sommaren fräscha upp kunskaperna genom att läsa en lärobok i arbetsrätt. Det gälller särskilt om det är länge sen du läste grundkursen.
 • Har du frågor om själva programmet och kurserna som du måste få svar på före kursstart kan du nå programansvarig på följande mailadress: staffan.ingmanson@umu.se. Under semestertider kan det dock dröja lite innnan du får svar.

 Staffan Ingmanson/programansvarig


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kurser som ingår i magisterexamen

 • Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering
  (15 hp)
 • Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden
  (7,5 hp)
 • Arbetsmiljö och diskrimineringslagstiftning (7,5 hp)
 • Anställningsavtalets rättsliga reglering (15 hp)
 • Uppsats (15 hp)