Juridik inom arbetsliv och hälsa, 7.5 hp

Kursen berör rättsliga frågor av central betydelse för arbete inom arbetsliv och hälsa. Kursen behandlar den rättsliga regleringen av arbetsförmåga i förhållande till både olika ersättningssystem och anställningsförhållanden. Vidare studeras arbetsrätt, med särskild inriktning mot anställningsskydd, arbetsmilö och diskriminering. Kursen innehåller även en genomgång av den rättsliga regleringen avseende vårdgivare, dess personal och deras grundläggande skyldigheter, såsom bestämmelser om sekretess i offentlig och privat hälsovård.

Välkomstbrev höstterminen 2017

Välkommen till kursen Juridik inom arbetsliv och hälsa, som berör juridiska frågor inom arbetsliv och hälsa. Kursansvarig för kursen är Staffan Ingmanson.

Kursen ges under hösten 2017 med två sammankomster på Camups, den 27-29 september och 30-31 oktober. Upprop och registrering sker i samband med introduktionen onsdag den 27 september kl. 15:15 i sal S305 flex, Samhällsvetarhuset.

Utgångspunkten för kursen är teamarbete inom arbetsliv och hälsa, där samverkan omkring bedömningar av förmåga att arbete ur skilda perspektiv är genomgående. Genom både föreläsningar och seminarier ges en fördjupad förståelse om rättens betydelse inom området. En central del av kursen är det case-arbete som studenterna bedriver i mindre grupper mellan sammankomsterna.

Kursen ges inom ramen för magisterprogrammet Arbetsliv och hälsa.

Närmare information om kursen samt allt material i form av föreläsningar, seminarier m.m. kommer att finnas tillgängligt på kursplattformen Cambro som studenterna får tillgång till i samband med kursstart

Än en gång, välkomna till kursen Juridik inom arbetsliv och hälsa!

Har du frågor om kursen? Kontakta Staffan Ingmanson, staffan.ingmanson@umu.se

Kursadministratör är Linda Andersson, linda.k.andersson@umu.se


Kursrelaterat

Kursplan

Kurslitteratur

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)

Schema HT 17