Juridik för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 6.0 hp

Kursen syftar till att ge juridiska kunskaper inom ett antal rättsområden som är av central betydelse för arbetet som psykolog.

Kursen inleds med en orientering om det svenska rättssystemet och en genomgång av centrala rättskällor. Här behandlas även allmänna juridiska frågor som skillnaden mellan lag, grundlag, förordning och myndighetsföreskrift. Under kursen behandlas vidare grundläggande aspekter på psykologens profession i offentlig och privat verksamhet, utifrån regler om allmän förvaltning, legitimation, ansvar och tillsyn, sekretess och tystnadsplikt, samt upprättande av intyg, dokumentation och delaktighet i teambedömningar. Kursen innehåller också delar med utgångspunkt i patientens perspektiv, såsom samtycke och tvång, samt regler som syftar till att motverka och förebygga ohälsa utifrån arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning.

Välkomstbrev hösten 2018

Välkommen till kursen Juridik för psykologprogrammet (även med inriktning idrott), hösten 2018!

Kursen pågår mellan den 7 december 2018 och den 18 januari 2019. Kursintroduktionen och registrering äger rum kl. 08.15 den 7 december i BT104, Beteendevetarhuset. Vid det tillfället kommer jag att presentera kursens materiella innehåll och pedagogiska upplägg. Jag kommer även att informera om kurslitteraturen, kravet på obligatorisk närvaro vid seminarierna, den skriftliga hemtentamen, med mera. Registrerade studenter kommer att ges åtkomst till kurshemsidan i Cambro, som innehåller föreläsningspresentationer, seminarieuppgifter och annat undervisningsmaterial. Registrerade studenter kommer att delas in i basgrupper. Varje basgrupp består av 4-6 studenter och det är basgrupperna som ansvarar för olika moment under de obligatoriska seminarierna. Det är därför viktigt att du kommer till registreringen. Efter kursintroduktionen och registrering ges kursens första föreläsningar och dagen avslutas med en övning i att hitta, läsa och tolka lagtext och annat rättsligt material såsom beslut från domstolar.  

Den individuella skriftliga hemtentamen kommer att publiceras i Cambro onsdag den 16 januari kl. 08.00 och inlämning ska ske senast fredag den 18 januari 2019 kl. 17.00.

Ett schema kommer att publiceras senast en månad före kursstart på juridiska institutionens hemsida, http://www.jus.umu.se/utbildning/kurser-pa-andra-program/kurser/juridik_for_psykologprogrammet/

Om ni har några frågor är ni varmt välkomna att kontakta mig. Min epost är ulrika.sanden@umu.se och mitt telefonnummer är 090-786 50 50.  

Kursadministratör är Sofia Strömgren och hennes e-post är sofia.strömgren@umu.se. Sofia ansvarar främst för registrering på kursen samt resultatrapportering vid kursens slut.

Kursamanuens är Elin Thor, student på T5 juristprogrammet. Hon nås på elin.thor@hotmail.com. Elin ansvarar för övningen i att ”hitta rätt” och även vissa delar av administrationen under kursen.   

Övriga lärare på kursen är Lena Enkvist, lena.enkvist@umu.se, och Ida Asplund, ida.asplund@umu.se.

Ännu en gång, välkommen till kursen!

Vänliga hälsningar

Ulrika Sandén (kursansvarig) 


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kursrelaterat

Kursplan

Kurslitteratur

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)

Schema ht. 2018