Handelsrättslig översiktskurs vt 2018

Välkommen till HÖK:en!

Välkommen till Handelsrättslig översiktskurs. Under kursen får du möjlighet att utöka dina kunskaper vad gäller många vardagsnära frågor och problem från livets olika skeden, allt anpassat till er utbildning. Nedan följer en del information, främst om kursens upplägg och administration.                                  

Kursstart och registrering

Registrering sker i samband med kursstart onsdagen den 21 mars klockan 9.15 i Hörsal B (Samhällsvetarhuset). Om du inte kan närvara på registeringen, kontakta Linda Andersson på linda.k.andersson@umu.se och meddela att du ska gå kursen. Meddela även henne om du inte tänker gå kursen. Det är viktigt att du registrerar dig, bland annat för att du ska få dina studiemedel i tid.

Till det första övningstillfället ska du även ha skaffat en lagbok. Det brukar finnas bättre begagnade lagböcker att köpa på Juridiska institutionens studentexpedition. 

Schema
Det preliminära schemat ligger på denna denna hemsida. Gruppindelningen, som påverkar ditt schema, görs efter registreringen.

Kurswebb
Logga in på www.cambro.umu.se med ditt umu-id. När du är inloggad kommer alla dina kurser att dyka upp på sidan som flikar i överkant. Klicka på handelsrättslig översiktskurs för att komma åt all information och allt material som rör kursen. Mer information om Cambro kommer att lämnas vid registreringen.

Kurslitteraturen
Kursen ställer stora krav på självstudier av litteraturen .Delar av litteraturen har bytts ut inför vt 2018. Litteraturlistan ligger på denna hemsida. 

Lagbok är helt nödvändig och behövs redan från början eftersom vi bl.a. inleder kursen med lagboksövningar. På den här kursen bör du välja den blå eller svarta (tidigare röda) lagboken eftersom den gröna lagboken t.ex. inte innehåller de skatterättsliga bestämmelserna och inte heller bestämmelserna inom EU-rätten. Lagboken bör vara så ny som möjligt och rekommenderas inte vara äldre än två år. OBS! Det är studentens eget ansvar att hålla sig med gällande lagtext. 

Undervisningen – form och upplägg
Kursen är vad man kallar problembaserad. Det innebär att ni jobbar med juridisk problemlösning vid seminarier och basgruppsarbeten. Detta utgör basen. Den här sortens undervisning är ett roligt och effektivt sätt att lära sig juridik på. Inspelade, s.k. ”streamade” föreläsningar finns tillgängliga på kurswebben som komplement samt också några föreläsningar i form av powerpoint-bilder med ljudfiler. Även live-föreläsningar förekommer liksom ett rättegångsspel i en ”riktig” rättegångssal.

Seminarierna
Alla seminarieuppgifter innehåller juridiska problem och frågor. Dessa skall alltid först förberedas i basgrupperna, små arbetsgrupper om 5-6 pers. Basgruppsindelningen görs av kursansvarig efter kursstart. Byte av basgrupp tillåts endast om särskilda skäl föreligger.

Seminarierna innebär att studenterna redovisar och diskuterar uppgifterna och de juridiska problemen i en seminariegrupp om ca 25 personer tillsammans med läraren. Att bolla resonemang och argument i grupper är ett viktigt bidrag till inlärningen.

Observera att alla seminarier förutsätter att du är väl förberedd och aktivt deltar i diskussioner och förberedande basgruppsarbete. Som förberedelse inför basgruppsarbetet bör du även noga läsa de avsnitt där de aktuella rättsområdena behandlas i kurslitteraturen. Vi rekommenderar även att du innan seminarierna och innan basgruppsträffarna tar del av de inspelade föreläsningar som berör rättsområdet i fråga, t ex tittar på föreläsningen i avtalsrätt innan seminariet i avtalsrätt hålls. På så sätt får du även ut mer av seminariet och skapar en god rutin för dina studier.

Alla seminarier är obligatoriska vilket innebär att ett aktivt närvarande krävs samt att komplettering måste göras om ett seminarium av någon anledning missas.

Kurskrav och examination
En skriftlig tentamen avslutar kursen. Tentamen innehåller vanligtvis sex frågor á sex poäng, oftast problemorienterade, som skall lösas inom max fem timmar. För godkänt resultat krävs 50 % och för betyget väl godkänd krävs 75 %. Om du uteblir eller blir underkänd vid det första tentamenstillfället kan ett nytt försök göras vid omtentamen. Mer information om tentamen, vilka hjälpmedel som är tillåtna m.m., kommer du att få information om under kursens gång.

Än en gång – varmt välkommen till kursen!

Tobias Indén. 

Kursansvarig lärare vt 2018: Tobias Indén, tobias.inden@umu.se  

Kursadministratör vt 2018: Linda Andersson, 090-786 68 59, linda.k.andersson@umu.se


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion