Arbetsrätt för sociologer (15 hp) VT 2018

Registrering och kursintroduktion äger rum mellan kl. 10-12 onsdagen den 21 mars i S hörsal D. Kursplan, litteraturlista och schema finns på kursens hemsida. Material till kursen läggs ut på kursplattformen Cambro. Tillgång till kursplattformen får du i samband med kursstarten. Har Du inte fått Dina inloggningsuppgifter vid första föreläsningen så meddela studieadministrationen om detta (se nedan).

Gör det till en vana att regelbundet besöka kurshemsidan och kursplattformen så att du inte missar viktig information.

Kontakter

Kursansvarig: Carin Ulander-Wänman

carin.wanman@umu.se

Kursadministratör Vanessa Vincentie, tel.090-786 50 86, vanessa.vincentie@umu.se

Antagningar m.m.: Studievägledare Stefan Lidberg, 090-786 76 15,
stefan.lidberg@umu.se telefontider: må, on, fr kl. 10.00–11.30.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en genomgång av det svenska rättssystemet; lagstiftningsprocessen, indelningen av rätten i olika rättsområden, den allmänna avtalsrätten, domstolsväsendet m.m. Därefter kommer vi att fördjupa oss i arbetsrättens olika delområden. På kursen behandlas på ett grundläggande plan även de EU-rättsliga aspekterna av svensk arbetsrätt.

Kursens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska. Inför seminarierna förutsätts ni förbereda er både individuellt och i mindre grupper. Kursen examineras genom obligatorisk närvaro, aktivt deltagande på seminarierna och en avslutande examination i form av en traditionell salstentamen.

Varmt välkomna till kursen

Carin Ulander-Wänman/kursansvarig


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kursrelaterat

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)

Kursplan

Kurslitteratur

Schema VT 18