Arbetsrätt för personalvetare, 15 hp VT 2018

Kursansvarig
Carin Ulander-Wänman
carin.ulander-wanman@umu.se

Kursadministratör Vanessa Vincentie 090-786 50 86, vanessa.vincentie@umu.se

Antagningar m.m.: Studievägledare Stefan Lidberg, 090-786 76 15,
stefan.lidberg@umu.se telefontider: må, on, fr kl. 10.00–11.30.

Allmänt

Registrering och kursintroduktion äger rum mellan kl. 10-12 onsdagen den 21 mars i S hörsal D. Kursplan, litteraturlista och schema finns på kursens hemsida. Material till kursen läggs ut på kursplattformen Cambro. Tillgång till kursplattformen får du i samband med kursstarten. Har Du inte fått Dina inloggningsuppgifter vid första föreläsningen så meddela studieadministrationen om detta (se nedan).

Gör det till en vana att regelbundet besöka kurshemsidan och kursplattformen så att du inte missar viktig information.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en genomgång av det svenska rättssystemet; lagstiftningsprocessen, indelningen av rätten i olika rättsområden, domstolsväsendet m.m. Därefter kommer vi att fördjupa oss i arbetsrättens olika delområden. På kursen behandlas på ett grundläggande plan även de EU-rättsliga aspekterna av svensk arbetsrätt.

Kursens arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Inför föreläsningarna förväntas du ha läst relevanta avsnitt av kurslitteraturen. Inför seminarierna, som är obligatoriska, förutsätts att ni förbereder er enskilt och i grupp. Kursen examineras genom obligatorisk närvaro, aktivt deltagande vid seminarierna och en avslutande examinationsuppgift i form av en traditionell salstentamen.

Varmt välkommen till kursen

Carin Ulander-Wänman/kursansvarig


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kursrelaterat

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)

Kursplan

Kurslitteratur

Schema VT 18