Kurser på andra program

Ämnet juridik ingår i olika utbildningsprogram bland annat civilekonomprogrammet, politices magisterprogrammet och miljö- och hälsoskyddsprogrammet.

Arbetsrätt för Personalvetarprogrammet, 15 hp
Arbetsrätt för Sociologprogrammet, 15 hp
Barnrätt, 15 hp (socionomprogrammet)
Basic Course in Law för Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 15 credits (15 ECTS credits)
Handelsrättslig översiktskurs för Civilekonomprogrammet, 15 hp
Idrottsjuridik för Idrottsvetenskapliga programmet, 15 hp
Juridik för Psykologprogrammet, 6 hp
Juridik för Psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 6 hp

Juridik inom arbetsliv och hälsa för Magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa, 7,5 hp

Juridisk översiktskurs för Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management, 15 hp
Juridisk översiktskurs för Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik, 15 hp
Juridisk översiktskurs på Politices kandidatprogrammet, 15 hp
Master Thesis in Law, 30 credits

Rätten i socialt arbete (campus), 10 hp

Rätten i socialt arbete (flex), 10 hp

Sjukvårdens juridik och journalhantering, nätbaserad på Vårdadministrativa programmet


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion