Praktisk Europaprocess, 15.0 hp VT 2017

Kursbeskrivning

Praktisk Europaprocessrätt är en valbar kurs på avancerad nivå som ges under senare del av vårterminen 2017. Fokus ligger på processrätt och Europakonventionen. Kursen ges inom ramen för juristprogrammet i samarbete med Kaiding advokatbyrå. Samtliga uttagna kursdeltagare, sex stycken, får tävla i den Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna, som i år äger rum i Stockholm. Kursen är uppbyggd som en tävling där deltagarna ges stor möjlighet att mäta sina talanger i analytisk förmåga, förmågan att framställa en inlaga, samt konsten att muntligt plädera inför några av Europas högsta domare och med studenter från nio nordiska universitet som motpart.

Behörighetskrav

120 hp inom ramen för juristprogrammet vari ska ingå godkända resultat för kurserna på termin 4 och 6.

Examination

Examinationen sker i form av inlämning av den skriftliga inlagan och därefter deltagande i pläderingssessionen i Stockholm.

Kursansvarig Anna-Karin(Kajsa) Henning-Mäki

anna.karin.henning.maki@umu.se, tel 090 7866103, 073 8099676

Kursadministratör Katarina Lundqvist tel. 090-786 88 28, katarina.lundqvist@umu.se


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion