Till umu.se

Valbara kurser

Under termin 7-8 på juristprogrammet har du möjlighet att välja 45.0 hp som valbara kurser.

Valbara kurser 2017/2018
Valbara kurser 2018/2019

De valbara kurserna finns även som fristående kurser, men anmälningskoderna och kursplanerna skiljer sig något för er som är programstudenter. Kontakta Stefan för mer information. Stefan kommer att informera er om vilka anmälningskoder som gäller.

Kursplanerna för valbara kurser är i stort sett samma som för fristående kurser. Den enda skillnaden är att juristprogrammets betygsskala används.

För antagna till valbara kurser:
välkomstbrev, kursplan, schema och annat
Anställningsavtalets rättsliga reglering
Arbetsplatsanknutna studier
Arbetsmiljö och diskrimineringslagstiftning
Barnrätt
Beskattningsrätt II
Critical Studies on Law and Gender in Nordic Contexts
Ekonomisk familjerätt
Ersättningsrätt
EU Constitutional Law
Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden

Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv

Humanjuridik
Internationell handelsrätt
International Law and Human Rights
Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering
Kommersiell avtals- och marknadsrätt
Kommersiell EU-rätt
Kredit- och exekutionsrätt
Kriminologi och viktimologi för jurister
Legal Challenges in the Digital Community
Migrationsrätt
Praktisk Europaprocess
Rule of Law and International Organizations
Straffprocess
Straffrätt i kontext
Välfärdsrätt

Under termin 8 finns även möjlighet till utlandsstudier.