Till umu.se

Termin 8

Termin 8 består helt av valbara fördjupningskurser om totalt 30 hp.

Se valbara kurser för en översikt av vilka fördjupningskurser som erbjuds.

Utlandsstudier kan vara ett alternativ till valbara fördjupningskurser.


Relaterad information

Juristprogrammet