Schema HT 2017

Obligatoriska moment under kursen: Samtliga seminarier samt PM-inlämning och uppsatshandledning 1. Uppdaterat 29 juni 2017

Dag Tid Lokal Ämne Grupp Lärare
Mån 28 aug 15-16.30 S 213 Kursintroduktion Alla GG
Tis 29 aug 13-15 Hörsal F (Humhuset) Föreläsning: Rättshistoria: Framväxten av den västerländska rättstraditionen Alla MD
Ons 30 aug 13-15 N 360 Föreläsning: Allmän rättslära: Vad, hur och varför? Alla MN
Tor 31 aug 10-12 S 213 Föreläsning: Rättshistoria: Den svenska rättens ursprung Alla JL
Tor 31 aug 13-15 Hö C Föreläsning: Rättshistoria: Svensk och europeisk rättsutveckling i den tidigmoderna eran Alla JL
Fre 1 sep 10-12 Hö C Föreläsning: Allmän rättslära: Naturrätt och rättspositivism Alla MN
Tis 5 sep 8-10 S 313 Seminarium 1: Rättens gränser och domarens godtycke (allmän rättslära) 1 MN
Tis 5 sep 10-12 S 313 Seminarium 1: Rättens gränser och domarens godtycke (allmän rättslära) 2 MN
Ons 6 sep 8-10 S 506 Seminarium 1: Rättens gränser och domarens godtycke (allmän rättslära) 3 MN
Ons 6 sep 10-12 S 506 Seminarium 1: Rättens gränser och domarens godtycke (allmän rättslära) 4 MN
Tor 7 sep 8-10 S 206 Seminarium 2: Framväxten av en europeisk och svensk rättstradition (rättshistoria) 1 MD
Tor 7 sep 10-12 S 206 Seminarium 2: Framväxten av en europeisk och svensk rättstradition (rättshistoria) 2 MD
Fre 8 sep 8-10 S 206 Seminarium 2: Framväxten av en europeisk och svensk rättstradition (rättshistoria) 3 MD
Fre 8 sep 10-12 S 206 Seminarium 2: Framväxten av en europeisk och svensk rättstradition (rättshistoria) 4 MD
Mån 11 sep 10-12 Hö B Föreläsning: Allmän rättslära: Rättsrealism och kritiska rättsteorier Alla TE
Tis 12 sep 8-10 S 506 Seminarium 3: 1500-1600-tal. Rätten i en era av reformation, isolering och yttre influenser (rättshistoria) 1 JL
Tis 12 sep 10-12 S 506 Seminarium 3: 1500-1600-tal. Rätten i en era av reformation, isolering och yttre influenser (rättshistoria) 2 JL
Ons 13 sep 13-15 UB 334 Seminarium 3: 1500-1600-tal. Rätten i en era av reformation, isolering och yttre influenser (rättshistoria) 3 JL
Ons 13 sep 15-17 UB 334 Seminarium 3: 1500-1600-tal. Rätten i en era av reformation, isolering och yttre influenser (rättshistoria) 4 JL
Tor 14 sep 8-10 S 506 Seminarium 4: Rättens moral och rättvisa (allmän rättslära) 1 MN
Tor 14 sep 10-12 S 506 Seminarium 4: Rättens moral och rättvisa (allmän rättslära) 2 MN
Fre 15 sep 8-10 S 506 Seminarium 4: Rättens moral och rättvisa (allmän rättslära) 3 MN
Fre 15 sep 10-12 S 506 Seminarium 4: Rättens moral och rättvisa (allmän rättslära) 4 MN
Mån 18 sep 13-15 Hö D Föreläsning: Rättshistoria: Från 1800-tal till nutid Alla GG
Tis 19 sep 8-10 UB 336 Seminarium 5: Utvecklingen av kritiska rättsteorier i rätten (allmän rättslära) 4 TE
Tis 19 sep 10-12 UB 336 Seminarium 5: Utvecklingen av kritiska rättsteorier i rätten (allmän rättslära) 3 TE
Ons 20 sep 8-10 UB 336 Seminarium 5: Utvecklingen av kritiska rättsteorier i rätten (allmän rättslära) 2 TE
Ons 20 sep 10-12 UB 336 Seminarium 5: Utvecklingen av kritiska rättsteorier i rätten (allmän rättslära) 1 TE
Ons 20 sep 13-14 Görels rum Kursråd med fika GG
Tor 21 sep 8-10 UB 336 Seminarium 6: 1700-1800-tal. Rätten i en era av revolutioner och kodifikationer (rättshistoria) 4 JL
Tor 21 sep 10-12 UB 336 Seminarium 6: 1700-1800-tal. Rätten i en era av revolutioner och kodifikationer (rättshistoria) 3 JL
Fre 22 sep 8-10 S 210 Seminarium 6: 1700-1800-tal. Rätten i en era av revolutioner och kodifikationer (rättshistoria) 2 JL
Fre 22 sep 10-12 S 210 Seminarium 6: 1700-1800-tal. Rätten i en era av revolutioner och kodifikationer (rättshistoria) 1 JL
Mån 25 sep 10-12 Hö B Föreläsning: Allmän rättslära: Traditionell och postmodern rättsvetenskap - teori och metod Alla TE
Mån 25 sep 13-15 Hö B Information om valbara/valfria kurser inför termin 8 Alla Stefan Lidberg samt lärare
Tis 26 sep 8-10 S 207 Seminarium 7: Staten eller individen - vem tjänar lagen? (rättshistoria) 4 TE
Tis 26 sep 10-12 S 207 Seminarium 7: Staten eller individen - vem tjänar lagen? (rättshistoria) 3 TE
Ons 27 sep 8-10 S 207 Seminarium 7: Staten eller individen - vem tjänar lagen? (rättshistoria) 2 TE
Ons 27 sep 10-12 S 207 Seminarium 7: Staten eller individen - vem tjänar lagen? (rättshistoria) 1 TE
Tor 28 sep 8-10 S 206 Seminarium 8: Rättsvetenskapen och rättsvetenskaparen; hur gör vi och varför? (allmän rättslära) 4 TE
Tor 28 sep 10-12 S 206 Seminarium 8: Rättsvetenskapen och rättsvetenskaparen; hur gör vi och varför? (allmän rättslära) 3 TE
Fre 29 sep 8-10 S 206 Seminarium 8: Rättsvetenskapen och rättsvetenskaparen; hur gör vi och varför? (allmän rättslära) 2 TE
Fre 29 sep 10-12 S 206 Seminarium 8: Rättsvetenskapen och rättsvetenskaparen; hur gör vi och varför? (allmän rättslära) 1 TE
Mån 2 okt 8-10 S 206 Seminarium 9: Tolkning och juridisk argumentation (allmän rättslära) 4 JL
Mån 2 okt 10-12 S 206 Seminarium 9: Tolkning och juridisk argumentation (allmän rättslära) 3 JL
Tis 3 okt 8-10 S 206 Seminarium 9: Tolkning och juridisk argumentation (allmän rättslära) 2 JL
Tis 3 okt 10-12 S 206 Seminarium 9: Tolkning och juridisk argumentation (allmän rättslära) 1 JL
Ons 4 okt 13-15 S 213 Föreläsning: Rättshistoria: Domaren som vän eller fiende - ett komparativt perspektiv Alla MD
Mån 9 okt 16.00 Cambro Pm-inlämning Alla
Tis 10 okt 8-10 S 506 Seminarium 10: Domaren som vän eller fiende - ett komparativt perspektiv (rättshistoria) 4 MD
Tis 10 okt 10-12 S 506 Seminarium 10: Domaren som vän eller fiende - ett komparativt perspektiv (rättshistoria) 3 MD
Ons 11 okt 8-10 S 506 Seminarium 10: Domaren som vän eller fiende - ett komparativt perspektiv (rättshistoria) 2 MD
Ons 11 okt 10-12 S 506 Seminarium 10: Domaren som vän eller fiende - ett komparativt perspektiv (rättshistoria) 1 MD
Tor 12 okt 8-14 Jans tjänsterum Handledning 1 Alla JL
Fre 13 okt 8-14 S 401 A-C Handledning 1 uppsats Alla MD/TE/MN
Fre 20 okt 8-12, 15-17 Mattias tjänsterum Handledning 2 Frivillig MD
Mån 23 okt 8-14 Lärarnas tjänsterum Handledning 2 uppsats Frivillig TE/JL/MN
Mån 30 okt 16.00 Cambro Uppsatsinlämning Alla


Salar:

Hörsal F: Humanisthuset
N: Naturvetarhuset

S: Samhällsvetarhuset
UB: Salar vid universitetsbiblioteket

Lärare:

MD: Mattias Derlén, mattias.derlen@umu.se
TE: Therese Enarsson, therese.enarsson@umu.se

GG: Görel Granström, gorel.granstrom@umu.se, kursansvarig,
tel. 090-786 7418
JL: Jan Leidö, jan.leido@umu.se
MN: Markus Naarttijärvi, markus.naarttijarvi@umu.se


 


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Termin 7