Litteraturlista HT 2017

Kurslitteratur för kursen Allmän rättslära och rättshistoria 15 hp, HT 2017 Fastställd av Görel Granström, kursansvarig lärare, den 26 maj 2017

Caenegem, Raoul Charles van: Judges, legislators and professors: chapters in European legal history. Cambridge University Press, 1992 (1993).

Korling, Fredric; Zamboni, Mauro (red): Juridisk metodlära. Studentlitteratur, 2013.

Modéer, Kjell Å.: Historiska rättskällor i konflikt: en introduktion i rättshistoria. Santérus, 2010.

Wacks, Raymond: Understanding jurisprudence: an introduction to legal theory. Oxford University Press, 2015.

Dessutom tillkommer ett antal artiklar och texter som distribueras via Cambro vid kursstart.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Termin 7