Termin 7

Termin 7 består av en obligatorisk del, allmän rättslära och rättshistoria, 15 hp, samt en valbar del, 15 hp.

Allmän rättslära och rättshistoria, 15 hp

Välkommen till kursen HT 2017!

Allmän rättslära och rättshistoria är ämnen som ger en blivande jurist möjlighet att få perspektiv på den materiella juridik som utbildningen hittills har handlat om. Varför ser dagens lagar ut som de gör? Har konflikter alltid lösts på samma sätt? Hur har man argumenterat för att svara på frågor om vad rätt och rättvisa egentligen är för något?

I kursen Allmän rättslära och rättshistoria har vi valt att satsa på teori- och metodfrågor och att koppla den diskussionen till ert eget skrivande. Det innebär att ni kommer att få en individuell skrivuppgift som går ut på att formulera ett problem och diskutera hur ni ska gå till väga för att lösa det, dvs. diskutera syftesformulering, metodresonemang och materialfrågor. Kursen exmineras genom att ni skriver en uppsats om 10 sidor utifrån er individuella skrivuppgift.

Obligatoriska moment under kursen är samtliga seminarier (10 stycken) samt PM-inlämning och en uppsatshandledning.

Kursstart för höstens kurs är måndag den 28 augusti 2017 kl. 15.15-16.30 i S 213. Schemat för kursen finns under en länk till höger på den här sidan.

Du har väl kommit ihåg att tacka ja till kursplatsen? Om inte, kontakta då Linda Andersson, tel 786 5135 eller linda.k.andersson@umu.se

Görel Granström
Kursansvarig
Tel. 786 74 18
E-post: gorel.granstrom@umu.se

Andra halvan av terminen

Den andra halvan av termin består av valfria kurser à 15 hp.
Se mer om valbara kurser.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Period 2

Terminens andra halva består av valfria kurser á 15 hp. Kursinformation, scheman och kurslitteratur till dessa kurser hittar ni under respektive kurs.

Valbara kurser