Termin 6

T 6:2 - Rättens historia, teori och metod, 20 hp

Välkommen till Rättens historia, teori och metod, T6:2 vårterminen 2018!

Kursstart är den 28 februari 2018 kl. 15.15-16.30 i S 205. Kursplanen och kurslitteraturlistan återfinns här till höger på sidan.

Nu är schemat till kursen klart. Se länk till höger på sidan.

Kursen består av ett antal seminarier och föreläsningar i rättshistoria och rättsteori. Vi kommer bland annat att diskutera hur juristrollen har förändrats över tid, hur synen på individen som rättsligt subjekt vuxit fram och rättvisa och rättssäkerhet som begrepp i olika filosofiska inriktningar och i olika tider och rättstraditioner. En stort del av kursen ägnas åt teoretiska och metodologiska frågor i det egna skrivandet. Under kursens gång ska en uppsats om 15 sidor skrivas, utifrån ett ämne som väljs av den enskilda studenten. Ni kommer att få handledning i skrivandet, och kursen avslutas med uppsatsseminarier, där uppsatserna diskuteras. Hela kursen avslutas med en kort inlämningsuppgift den 1 juni.

Kursen examineras genom obligatoriska seminarier och genom uppsatsen.

Har ni frågor så vänd er till kursansvarig Görel Granström på e-post gorel.granstrom@umu.se eller till kursadministratör Sofia Strömgren: sofia.stromgren@umu.se

Välkomna till kursen!


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion