Till umu.se

Litteraturlista HT 2017

Termin 5: Straff- och processrätt Ht 2017. Fastställd av Anna-Karin Henning-Mäki, kursansvarig lärare,2017-06-30

Litteratur

Straffrätten
Ytterligare litteratur kan tillkomma inför senare seminarium i straffrätten.

Genusrättsvetenskap
Gunnarsson Åsa, Svensson Eva-Maria
1:a upplagan, Studentlitteratur, Lund 2009
 

Varför går hon: om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser
Enander Viveka, Holmberg Carin
2:a  upplagan, Studentlitteratur, Lund 2011  
 

Brottsbalken: en kommentar. D. 1 (1-12 kap.): brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.
7.omarb.upplagan studentutgåva. Norstedts juridik Stockholm 2013

Brottsbalken: en kommentar. Del 2 (13-24 kap.): brotten mot allmänheten och staten m.m.
7.omarb.upplagan studentutgåva. Norstedts juridik Stockholm 2013

Straffrättens påföljdslära
Jareborg Nils, Zila Josef
4:e upplagan, Norstedts juridik: Stockholm 2014
 

Kriminalrättens grunder
Asp, Petter; Ulväng, Magnus Jareborg, Nils
2:e omarb. upplagan, Iustus, Uppsala 2013

Specialstraffrätten: en introduktion
Zila Josef
7:e upplagan Norstedts juridik, Lund 2013
 

Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur, eller Svensk Lag, Iustus eller annan aktuell lagtext

Processrätt
Ekelöfs serie Rättegång häfte I-V se nedan. Ytterligare artiklar, rättsfall m.m. tillkomma som tillhandahålles av institutionen.

Rättegång, Första häftet
Edelstam Henrik, Ekelöf Per Olof Heuman, Lars, Pauli, Mikael
9:e upplagan, Wolters Kluwer Stockholm 2016
 

Rättegång. H.2
Boman Robert, Ekelöf Per Olof
9.e upplagan. Norstedts juridik, Stockholm 2015  

Rättegång. H.3
Bylund Torleif, Edelstam Henrik, Ekelöf Per Olof
7:e upplagan, Norstedts juridik, Stockholm 2006

Rättegång. H.4
Edelstam Henrik, Ekelöf Per Olof, Heuman Lars
7:e upplagan. Norstedts juridik, Stockholm 2009
 

Rättegång. V
Edelstam Henrik, Ekelöf Per Olof, Pauli Mikael
8.e upplagan Norstedts juridik, Stockholm 2011  
 

Rättegång I-V. Supplement
Edelstam Henrik, Ekelöf Per Olof, Pauli Mikael
13:e  upplagan Wolters Kluwer, Stockholm 2016

Rättsmedlen
Edelstam Henrik, Ekelöf Per Olof
12:e upplagan, Iustus , Uppsala 2008

Specialprocess: utsökning och konkurs
Heuman Lars
7:e  upplagan, Norstedts juridik, Stockholm 2014
 

Förvaltningsprocessrätt
Lavin, Rune
2:a upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm 2016


Relaterad information

Termin 5