Litteraturlista HT 2018

Termin 5: Straff- och processrätt Ht 2018. Fastställd av Anna-Karin Henning-Mäki, kursansvarig lärare.

Litteratur

Straffrätten
Ytterligare litteratur kan tillkomma inför senare seminarium i straffrätten.

Genusrättsvetenskap
Gunnarsson Åsa, Svensson Eva-Maria
2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund 2018
 

Varför går hon: om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser
Enander Viveka, Holmberg Carin
2:a  upplagan, Studentlitteratur, Lund 2011  
 

Brottsbalken: en kommentar. D. 1 (1-12 kap.): brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.
8omarb.upplagan studentutgåva. Norstedts juridik Stockholm 2017

Brottsbalken: en kommentar. Del 2 (13-24 kap.): brotten mot allmänheten och staten m.m.
8.omarb.upplagan studentutgåva. Norstedts juridik Stockholm 2017

Straffrättens påföljdslära
Jareborg Nils, Zila Josef
5:e upplagan, Norstedts juridik: Stockholm 2017
 

Kriminalrättens grunder
Asp, Petter; Ulväng, Magnus Jareborg, Nils
2:e omarb. upplagan, Iustus, Uppsala 2013

Specialstraffrätten: en introduktion
Zila Josef
8:e upplagan Norstedts juridik, Lund 2016
 

Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur, eller Svensk Lag, Iustus eller annan aktuell lagtext

Processrätt
Ekelöfs serie Rättegång häfte I–V, se nedan. Ytterligare artiklar, rättsfall m.m.  som tillhandahålles av institutionen kan tillkomma.

Rättegång. H. 1
Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Heuman, Lars, Pauli, Mikael
9:e upplagan, Wolters Kluwer Stockholm 2016
 

Rättegång. H. 2
Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Pauli, Mikael
9.e upplagan. Norstedts juridik, Stockholm 2015  

Rättegång. H. 3
Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Bylund, Torleif
7:e upplagan, Norstedts juridik, Stockholm 2006

OBS ny upplaga på gång, 8:e upplagan, 2018

Rättegång. H. 4
Ekelöf Per Olof, Edelstam, Henrik, Heuman, Lars
7:e upplagan. Norstedts juridik, Stockholm 2009
 

Rättegång. H. V
Ekelöf Per Olof, Edelstam, Henrik, Pauli Mikael
8:e upplagan Norstedts juridik, Stockholm 2011   

Rättegång I-V. Supplement
Ekelöf Per Olof, Edelstam, Henrik, Pauli, Mikael
13:e upplagan Wolters Kluwer, Stockholm 2016

Rättsmedlen
Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik
12:e upplagan, Iustus, Uppsala 2008

Specialprocess: utsökning och konkurs
Heuman, Lars
7:e  upplagan, Norstedts juridik, Stockholm 2014
 

Förvaltningsprocessrätt
Lavin, Rune
2:a upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm 2016


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Termin 5