Termin 5

Hej och välkommen till termin 5 - Straff- och processrätt HT 2018!

Kursstart äger rum måndag den 3 september kl.15-17 i MA121.

Några tidigare T5 studenter har framfört synpunkten att huvudboken i straffrätt, Kriminalrättens grunder , KG, är något svårtillgänglig i vart fall initialt. Ett gott  tips från mig är därför att ”bekanta sig” med denna bok innan kursstart. På så vis underlättas inlärningen av straffrättens allmänna delar och de inledande föreläsningarna tillgodogörs optimalt.

Hör gärna av dig om du har några frågor.

Terminsansvarig: Anna Karin Henning Mäki, tel: 090-786 61 03,
mobil: 070 3181445
e-post: anna.karin.henning.maki@umu.se

Kursadministratör: Sofia Strömgren, tel: 090-786 74 19,
e-post: sofia.stromgren@umu.se

Amanuens:Kim Ödlund, e-post: kimandreas.odlund@hotmail.com


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion