Till umu.se

Termin 5

Hej och välkommen till termin 5 - Straff- och processrätt HT 2017!

Kursstart äger rum måndag den 28 augusti 2017  kl 15-17  i  hörsal NBVH 1031.

Hör gärna av dig om du har några frågor.

Terminsansvarig: Anna Karin Henning Mäki, tel: 090-786 61 03,
mobil: 070 3181445

e-post: anna.karin.henning.maki@umu.se

Kursadministratör: Sofia Strömgren, tel: 090-786 74 19,
e-post: sofia.stromgren@umu.se

Amanuens:Jakob Reimhagen, e-post:jreimhagen@gmail.com