Schema Termin 4 VT 2017.

Preliminärt schema, ändringar kan ske. Senast uppdaterat 9/1 (jag har lagt till tider för kursråd samt tid för handledning av PM). Föreläsningarna 16-17 jan. kommer ske tillsammans med T6. Alla seminarium (märkt Sem. i schemat) och processpelet är obligatoriskt.

Dag Tid Lokal Ämne Grupp Lärare
V 3
Må 16/1 14-15 S 213h Introduktion till terminen Alla SL
15-17 Hörsal A Föreläsning: Förvaltningsrättens principer Alla+ T6 NN
Ti 17/1 13-15 Hörsal G Föreläsning: Förvaltningsrättens principer Alla+ T6 NN
15-17 Hörsal G Föreläsning: Kommunalrätt Alla TI
18-19/1 Juristens dag
Fre 20/1 8-10 Ub 335 Sem. 1: Allmän förvaltningsrätt A SLa
10-12 Ub 335 " B SLa
13-15 Ub 335 " C SLa
15-17 Ub 335 " D SLa
V 4
Må 23/1 10-12 Hörsal A Föreläsning Kommunal konkurrensrätt Alla TI
Ti 24/1 13-15 Ub 335 Sem. 2: Allmän förvaltningsrätt D SLa
15-17 Ub 335 '' C SLa
Ons 25/1 13-15 S 208 '' B SLa
15-17 S 208 '' A SLa
To 26/1 13-15 Ub 336 Sem. 3: Kommunal konkurrensrätt C TI
15-17 Ub 336 '' D TI
Fre 27/1 8-10 Ub 334 '' A TI
10-12 Ub 334 '' B TI
V 5
Må 30/1 8-10 Hörsal E Föreläsning: Stadsstödsrätt Alla TI
10-12 Hörsal E Föreläsning: Offentlighet i förvaltning Alla NN
Ti 31/1 8-10 S 209 Sem. 4: Stadsstödsrätt D TI
10-12 S 209 '' C TI
13-15 S 209 '' B TI
15-17 S 209 '' A TI
Ons 1/2 8-10 S 205h Offentlighetens begränsning- sekretess Alla NN
13-15 S 205h Föreläsning: Offentlig upphandling Alla TI
To 2/2 13-15 Ub 334 Sem. 5: Offentlighet C US
15-17 Ub 334 '' D US
Fre 3/2 8-10 Ub 336 '' A US
10-12 Ub 336 '' B US
13.00 Kursråd SL
V 6
Tis 7/2 8-10 Ub 335 Sem. 6: Sekretess B NN
10-12 Ub 335 '' A NN
13-15 Ub 335 '' D NN
15-17 Ub 335 '' C NN
To 9/2 8-10 Ub 335 Sem. 7: Offentlig upphandling A TI
10-12 Ub 335 '' B TI
13-15 Ub 335 '' C TI
15-17 Ub 335 '' D TI
Fre 10/2 10-12 Hörsal D Offentlig välfärd- rättsliga utgångspunkter Alla RM
V 7
Ti 14/2 10-12 S 205h Socialförsäkringar Alla RM
13-15 S 205h Skolrätt Alla GH
To 16/2 8-10 Ub 335 Sem. 8: Skolrätt C GH
10-12 Ub 335 '' A GH
13-15 Ub 335 '' D GH
15-17 Ub 335 '' B GH
Fre 17/2 9-12 MA 121 Föreläsning: Socialrätt Alla ÅdS
15-17 NYTT S 213h Att döma i mål om tvångsomhändertagande och särskilt LVU Alla Björn Johansson, lagman, Förvaltningsrätten i Umeå
V 8
Flyttad till ons Mån 20/2 Flyttad till ons. 22/2 Föreläsning: Offentligt biträde Alla ÅdS
NYTT: Ti 21/2 10-12 Hörsal G Film: LVU -mål Alla EP
Ti 21/2 13-15 Hörsal E Föreläsning: Förvaltningsprocessen Alla Sofia Hagström, förvaltningsrättsfiskal, Förvaltningsrätten i Umeå
Nytt: Ons 22/2 10-11 N 320 Naturveterhuset Föreläsning: Offentligt biträde Alla ÅdS
To 23/2 8-10 HB 203 Sem. 9: Utredningsskyldighet B ÅdS
10-12 HB 203 '' D ÅdS
13-15 HB 203 '' C ÅdS
15-17 HB 203 '' A ÅdS
Fre 24/2 10-11 S 506 Handledning- socialnämnden ÅdS
11-12 S 506 Handledning- offentliga biträden till föräldrar ÅdS
13-14 S 506 Handlending- offentliga biträden till barn ÅdS
NY TID: 12-13 S 504 Rättegångssalen Handledning- domstolen EP
V 9
Särskild gruppindelning kommer göras för processpelen.
Mån 27/2 8-12 Rättegångssalen Processpel 1 EP/ÅdS
13-17 '' Processpel 2 EP/ÅdS
Ti 28/2 8-12 '' Processpel 3 EP/ÅdS
13-17 '' Processpel 4 EP/ÅdS
Ons 1/3 8-12 '' Processpel 5 EP/ÅdS
13-17 '' Processpel 6 EP/ÅdS
To 2/3 8-12 '' Processpel 7 EP/ÅdS
13-17 '' Processpel 8 EP/ÅdS
Fre 3/3 8-12 '' Processpel 9 EP/ÅdS
13-17 '' Processpel 10 EP/ÅdS
V 10
Mån 6/3 10-12 Hörsal D Föreläsning: Miljörätt Alla SLa
Tis 7/3 10-12 Hörsal E Föreläsning: Miljörätt Alla SLa
13-15 Hörsal E Föreläsning: Miljörätt Alla SLa
V 11
Mån 13/3 8-10 Ub 336 Sem. 10: Miljörätt C SLa
10-12 Ub 336 '' D SLa
13-15 Ub 336 '' A SLa
Tis 14/3 8-10 S 506 '' B SLa
To 16/3 8-10 S 208 Sem. 11 Miljörätt A SLa
10-12 S 208 '' D SLa
13-15 S 208 '' B SLa
15-17 S 208 '' C SLa
Fre 17/3 8-10 Ub 336 Sem. 12 Miljörätt D SLa
10-12 Ub 336 '' A SLa
V 12
Mån 20/3 8-10 S 506 '' C SLa
10-12 S 506 '' B SLa
Ny basgruppsindelning börjar gälla tis. 21/3
Tis 21/3 10-12 S 213h Föreläsning: Skatträtt- historik och principer Alla JH
13.00 Kursråd SL
Ons 22/3 8-10 S 205h Metodövning inkomstskattelagen Alla SL
To 23/3 10-12 Hörsal B Föreläsning: inkomstslaget tjänst Alla SL
Fre 24/3 9-11 Hörsal B Föreläsning: inkomstslaget kapital Alla SL
11-12 Hörsal B Introduktion till PM Alla SL
V 13
Tis 28/3 8-10 HB 203 Sem. 13 Inkomstslag D SL
10-12 HB 203 '' B SL
13-15 HB 203 '' A SL
Ons 29/3 8-10 Ub 336 '' C SL
To 30/3 9-12 S 205h Övning: skatteberäkning Alla SL
13-15 S 205h Föreläsning om att skriva PM (avgränsning, metod mm) Alla JL
Fre 31/3 8-12 Hörsal C Övning: inkomstslaget kapital Alla SL
V 14
Mån 3/4 9-10 S 205h Föreläsning: Introduktion näringsverksamhet Alla JH
10-12 S 205h Föreläsning: Redovisning Alla ACH
Tis 4/4 10-12 S 205h Föreläsning: Redovisning Alla ACH
Ons 5/4 13-15 S 205h Föreläsning: Redovisning Alla ACH
To 6/4 13-17 Handledning inför sem. i redovisning ACH
Fre 7/4 8-10 Ub 336 Sem. 14 Redovisning C ACH
10-12 Ub 336 '' D ACH
13-15 Ub 336 '' B ACH
15-17 Ub 336 '' A ACH
V 15
Mån 10/4 10-12 S 205h Föreläsning: Näringsverksamhet Alla JH
Tis 11/4 10-12 S 205h Föreläsning/övning enskild näringsverksamhet Alla JH
Ons 12/4 10-12 S 205h Föreläsning/övning enskild näringsverksamhet Alla JH
Ämneshandledning PM sker under v. 14-15. Särskilt schema kommer
To 13/4 Skärtorsdag
Fre 14/4 Långfredag
V 16 Skrivarvecka
V 17
Mån 24/4 8-10 Ub 336 Sem. 15 näringsverksamhet B JH
10-12 Ub 336 '' A JH
13-15 Ub 335 '' D JH
15-17 Ub 335 '' C JH
Ons 26/4 10-12 S 205h Föreläsning: Fåmansaktiebolag Alla JH
Fre 28/4 8-10 HC 210 Sem. 16: Fåmansaktiebolag A SL
10-12 HC 210 '' D SL
8-10 HC 208 '' B JH
10-12 HC 208 '' C JH
V 18
Tis 2/5 8-12 S 213h Övning: näringsverksamhet Alla JH
13.00 Kursråd SL
Ons 3/5 8-10 Hörsal G       Ny sal Föreläsning: EU skatterätt Alla+ kurs i beskattningsrätt JH
10-12 Hörsal G       Ny sal Föreläsning: Internationell beskattning Alla SL
NYTT: To 4/5 10-12 Hörsal A Föreläsning: Mervärdesskatt Alla+ kurs i beskattningsrätt Siv Nyqvist, Stockholms universitet
Fre 5/5 8-10 S 506 Sem. 17 Internationell beskattning D SL
10-12 S 506 '' C SL
8-10 Ub 336 Sem. 18 EU skatterätt A JH
10-12 Ub 336 '' B JH
V 19
Mån 8/5 8-10 Ub 336 Sem. 17 Internationell beskattning B SL
10-12 Ub 336 '' A SL
8-10 Ub 334 Sem. 18 EU skatterätt C JH
10-12 Ub 334 '' D JH
Fre 12/5 10-12 S 506 NY LOKAL Sem. 19 Skatterättsliga principer A SL
13-15 Ub 336 '' B SL
13-15 S 506 '' D JH
NY TID 15-17 S 506 '' C JH
Fre 12/5 Senast kl. 16 Lämna in PM
V 20
Tis 16/5 NY TID 12-16 Hörsal B Föreläsning: Skatteförfarande Alla CN
Ons 17/5 8-10 S 306 Sem. 20: Skatteförfarande D CN
10-12 S 306 '' C CN
13-15 UB 336 '' A CN
15-17 UB 336 '' B CN
To 18/5 8-10 UB 336 Sem. 21: Skatteförfarande D CN
10-12 UB 336 C CN
13-15 UB 336 A CN
15-17 UB 336 B CN
V 21
Egna studier
V 22
Anmäl till tentamen 10 arbetsdagar innan tentamen.
Ons 31/5 9-15 Östra Paviljongen Tentamen
Lö 19/8 9-15 Östra Paviljongen Omtentamen

Salar:

HB, HC, Hörsal E och F = Humanisthuset. MA = MIT huset

Lärare:

SL: Sara Lyrenäs

CN: Caroline Nordklint, Stockholms universitet

ACH: Ann-Christin Häggqvist (Handelshögskolan)

EP: Erik Persson

GH: Gabriella Hilberts

JH: Johan Holm

NN: Nina Nilsson Rådeström

RM: Ruth Mannelqvist

SLa: Signe Lagerkvist

TI: Tobias Indén

US: Ulrika Sandén

ÅdS: Åsa de Santana


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion