Kurslitteratur

Litteraturlistan gäller för Juristprogrammet, T4 30 hp, Vt 2018 
Fastställd 2017-11-14 av Ulrika Sandén, kursansvarig lärare.

Förvaltningsrätt:
Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, Norstedts juridik 2016 (7:e uppl.)

Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, Norstedts Juridik 2015 (9:e uppl.)

Lerwall, Lotta (red.), Makt, myndighet, människa, Iustus 2017 (3:e uppl.). (Tredje upplagan är möjlig att köpa från och med den 15 januari 2018, enligt uppgift från förlaget)  

Lundell, Bengt & Strömberg Håkan, Allmän förvaltningsrätt, Liber 2014 (26:e uppl.)

Miljörätt:
Michanek, Gabriel & Zetterberg, Charlotta, Den svenska miljörätten, Iustus 2017 (4:e uppl.)

Skatterätt:
Lodin, Sven-Olof m.fl., Inkomstskatt del 1-2, Studentlitteratur 2017 (16:e uppl.)

Melz, Peter & Kristoffersson, Eleonor, Mervärdesskatt, Iustus 2015 (18:e uppl.)

Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, Iustus 2013 (3:e uppl.)

Kellgren, Jan & Bjuvberg, Jan, Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen, Studentlitteratur 2014 (3:e uppl.)

Lagtext:
Sveriges Rikes Lag, Norstedts eller annan aktuell lagtext.

I skatterätt finns en lagtextsamling: Rabe, Gunnar, Skattelagstiftning 18:1 (17:2 går också bra), Norstedts Juridik. Även Sveriges Rikes Lag, Norstedts eller annan aktuell lagtext kan användas.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Termin 4