Termin 3, Civilrätt, ht 2018

Litteratur

Skadeståndsrätt
Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt. Några huvudlinjer, 9 upplagan, Norstedts, Stockholm 2015.

Hellner, Jan och Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 10 upplagan, Norstedts, Stockholm 2018.

Fastighetsrätt
Grauers, Folke, Fastighetsköp, 21 upplagan, Studentlitteratur, Lund 2016.

Grauers, Folke, Nyttjanderätt, 14 upplagan, Studentlitteratur, Lund 2014.

Julstad, Barbro, Fastighetsindelning och markanvändning, 6 upplagan, Norstedts,
Stockholm 2018.

Victorin, Anders och Hager, Richard, Allmän fastighetsrätt, 7 upplagan, Iustus, Uppsala 2015.

Familjerätt
Agell, Anders och Brattström, Margareta, Äktenskap, samboende, partnerskap, 6 upplagan, Iustus, Uppsala 2018. (utkommer i augusti)

Brattström, Margareta och Singer, Anna, Rätt arv, 4 upplagan, Iustus, Uppsala 2015.

Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, 6 upplagan, Studentlitteratur, Lund 2017.

Sakrätt
Millqvist, Göran, Sakrättens grunder, 8 upplagan, Norstedts, Stockholm, 2018.

Uppsatsarbetet
Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, 3 upplagan, Norstedts, Stockholm 2015.

Svenska språknämnden, Svenska skrivregler, 4 upplagan, Liber, Stockholm 2017.

Referenslitteratur
Brottsoffermyndigheten, Referatsamling 2017.

Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, Norstedts juridik, 6 uppl. 2000, med supplement 2004 (kan köpas separat utan huvudboken).

Jensen, Ulf, Panträtt i fast egendom, 10 upplagan, Iustus, Uppsala 2016.

Jensen, Ulf och Rylander, Staffan, Att skriva juridik. Regler och råd, 6 upplagan, Iustus, Uppsala 2018.

Zetterström, Stefan, Sakrättens fyra huvudfall, 4 upplagan, Iustus, Uppsala 2016.

Widerberg, Karin, Vetenskapligt skrivande – kreativa genvägar, Studentlitteratur, Lund 2003.

För samtliga delar av kursen
Norstedts: Sveriges Rikes Lag eller Iustus: Svensk lag eller annan lagtext.

Kurskompendier med artiklar, rättsfall, utdrag ur lagförarbeten m m, som distribueras av institutionen.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Termin 3