Till umu.se

Termin 3

Välkommen till termin 3, höstterminen 2017

Terminen börjar tisdagen den 29 augusti kl 15.15 i Hörsal D i då vi kommer att ha registrering och introduktion till terminen som följs av en föreläsning i familjerätt. Onsdagen och torsdagen den veckan kommer ni att göra studiebesök som sedan rapporteras i tvärgrupper under fredagen. Schemat ligger sedan försommaren ute på hemsidan, nu finns även salar angivna. 

Terminen innehåller en rad ämnen, sakrätt, familjerätt inklusive föräldrarätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt och fastighetsrätt, och vi hoppas att du ska tycka att det är en rolig och givande termin. Som framgått kommer du också att få tillfälle att skriva en kortare uppsats under senare delen av terminen. Om du har några frågor går det bra att mejla mig, eller för all del ringa.

Välkomna till termin 3,

lärarlaget genom Viola Boström

Kursadministratör:
Katarina Lundqvist                                                                                      Tel:090-786 88 28
katarina.lundqvist@umu.se                                                  

Kursansvarig lärare:                                                                          
Viola Boström                                                                                             
Tel: 090-786 74 13                                                        Viola.Bostrom@jus.umu.se