Schema T2, Civilrätt, 30 hp, VT 2017

OBS! Märk att schemat är preliminärt. Ändringar kan förekomma under kursens gång. Version: 2017-04-26 Obligatoriska moment på kursen är: Seminarier, integrationsseminarier (inkl. spel), inlämning av skriftlig individuell uppgift (PM) och tentamen. Övrig undervisning (föreläsningar och handledning) är frivillig, men rekommenderas varmt.

Dag Tid Lokal Ämne Grupp Lärare
V 3
Må 16.1 13-14 SHsalD Kursstart. Registrering. Introduktion. Om terminens upplägg och innehåll. Alla ME
14-16 SHsalD Föreläsning: Introduktion till arbetsrätten Alla SI
Ti 17.1 13-15 SHsalD Föreläsning: Forts. introduktion till arbetsrätten Alla SI
15-17 SHsalD Föreläsning: Begränsningar i anställnings- och uppsägningsrätten Alla SI
On 18.1 Se JF:s hemsida. JURISTENS DAG
To 19.1 Se JF:s hemsida. JURISTENS DAG
v 4
Må 23.1 10-12 S506 Sem. 1. arbetsrätt. Anställningen SemgrA CUW
13-15 S506 Sem. 1. arbetsrätt. Anställningen SemgrB CUW
15-17 S506 Sem. 1. arbetsrätt. Anställningen SemgrC CUW
Ti 24.1 10-12 S506 Sem. 1. arbetsrätt. Anställningen SemgrD CUW
13-15 S506 Sem. 1. arbetsrätt. Anställningen SemgrE CUW
On 25.1 10-12 SHsalD Föreläsning/handledning inför turordningsspelet Alla CUW
To 26.1 10-12 SHsalD Föreläsning: De kollektiva spelreglerna Alla CUW
13-15 SHsalA Föreläsning: De kollektiva spelreglerna. Arbetsledningsrätten. Alla CUW
Fr
27.1
9-10 SHsalD Nytt: Föreläsning om grunderna i arbetsmarknadens uppbyggnad. Av jur.stud. Hanna Kriss,T6, som varit fackligt aktiv i flera år Alla Hanna
Kriss
Fr 27.1 10-12 SHsalD Föreläsning: Diskrimineringslagstiftningen Alla SI
V 5

30.1
8-10 S506 Sem. 2. turordningsspel SemgrA CUW
10-12 S506 Sem. 2. turordningsspel SemgrB CUW
13-15 S506 Sem. 2. turordningsspel SemgrC CUW
Ti 31.1 10-12 S506 Sem. 2. turordningsspel SemgrD CUW
13-15 S506 Sem. 2. turordningsspel SemgrE CUW
On 1.2 13-15 S302 Sem. 3. Kollektiva rättigheter SemgrA CUW
15-17 S302 Sem. 3. Kollektiva rättigheter SemgrB CUW
To 2.2 8-10 N360 Föreläsning: Arbetsmiljölagstiftningen SI
10-12 S505 Sem. 3. Kollektiva rättigheter SemgrC CUW
13-15 S505 Sem. 3. Kollektiva rättigheter SemgrD CUW
15-17 S505 Sem. 3. Kollektiva rättigheter SemgrE CUW
v 6
Må 6.2 8-10 S302 Sem. 4. Arbetsmiljö & diskriminering SemgrA SI
10-12 S302 Sem. 4. Arbetsmiljö & diskriminering SemgrB SI
13-15 S302 Sem. 4. Arbetsmiljö & diskriminering SemgrC SI
Ti 7.2 10-12 S302 Sem. 4. Arbetsmiljö & diskriminering SemgrD SI
13-15 S302 Sem. 4. Arbetsmiljö & diskriminering SemgrE SI
On 8.2 10-12 S302 Sem. 5. Rättsfallsseminarium SemgrA SI
13-15 S302 Sem. 5. Rättsfallsseminarium SemgrB SI
To 9.2 8-10 S505 Sem. 5. Rättsfallsseminarium SemgrC SI
10-12 S505 Sem. 5. Rättsfallsseminarium SemgrD SI
13-15 S505 Sem. 5. Rättsfallsseminarium SemgrE SI
Fr 10.2 9-12 Nbvh1031 Föreläsning: Köplagen Alla ME
13-14 S201a Kursråd Kursrådsrep ME
V 7
Må 13.2 10-12 S205h Föreläsning: Konsumentköplagen Alla ME
On 15.2 10-12 S506 Sem. 6. köprätt SemgrA ME
13-15 S506 Sem. 6. köprätt SemgrB ME
15-17 S506 Sem. 6. köprätt SemgrC ME
To 16.2 10-12 S506 Sem. 6. köprätt SemgrD ME
13-15 S506 Sem. 6. köprätt SemgrE ME
15-17 SHsalD Föreläsning: Immateriella tjänster Alla PH
To 16.2 8-10 S302 Sem. 7. konsumenträtt SemgrA ASH
10-12 S302 Sem. 7. konsumenträtt SemgrB ASH
13-15 S302 Sem. 7. konsumenträtt SemgrC ASH
Fr 17.2 10-12 S506 Sem. 7. konsumenträtt SemgrD ME
13-15 S506 Sem. 7. konsumenträtt SemgrE ME
V 8
Må 20.2 9-12 Nbvh1031 Föreläsning: internationell köprätt Alla JaL
Ti 21.2 9-12 Nbvh1031 Föreläsning: särskilda avtalstyper (entreprenad. kommission m.m.) Alla PH
On 22.2 Ny tid: 13-16 Nbvh Hsal 1031 Föreläsning: marknadsföringens gränser (MFL m.m.) Alla ME
To 23.2 8-10 Inställt S506 Sem. 8. köp- o konsumenträtt SemgrA ME
10-12 Inställt S506 Sem. 8. köp- o konsumenträtt SemgrB ME
13-15 Inställt S506 Sem. 8. köp-o konsumenträtt SemgrC ME
To 23.2 10-12 S302 Sem. 8. köp- o konsumenträtt SemgrD ASH
13-15 S302 Sem. 8. köp- o konsumenträtt SemgrE ASH
V 9
Må 27.2 10-12 S506 Sem. 9. speciell avtalsrätt. case SemgrA PH
13-15 S506 Sem. 9. speciell avtalsrätt. case SemgrB PH
Ti 28.2 8-10 S506 Sem. 9. speciell avtalsrätt. case SemgrC PH
10-12 S506 Sem. 9. speciell avtalsrätt. case SemgrD PH
13-15 S506 Sem. 9. speciell avtalsrätt. case SemgrE PH
Ny tid: 13-15 S306 Sem. 8, köprätt Semgr C
On 1.3 9-12 S213h Föreläsning: allmän fordringsrätt Alla ME
13-15 S213h Föreläsning: skuldebrevsrätt Alla ME
15-17 S213h Föreläsning: Konsumentkrediter Alla ASH
To 2.3 10-12 S506 Sem. 10. särskilda avtalstyper SemgrA PH
Ny tid: 10-12 S306 Sem. 8, köpR SemgrB
13-15 S506 Sem. 10. särskilda avtalstyper SemgrB PH
Ny tid: 13-15 S306 Sem. 8, köpR SemgrA
Fr 3.3 8-10 S506 Sem. 10 särskilda avtalstyper SemgrC PH
10-12 S506 Sem. 10. särskilda avtalstyper SemgrD PH
13-15 S506 Sem.10. särskilda avtalstyper SemgrE PH
V 10
OBS! Ti 7.3 kl. 12.00 Cambro Stopptid inlämning av käromål till rg-spelet! Kärandegrupper med ombud, se sem.-instr.
On 8.3 10-12 SHsalD Gästföreläsning: Juridisk argumentation i rättssalen Alla Advokat Gunnar Swanström
To 9.3 13-15 SHsalD Föreläsning/information/tips inför uppsatsskrivandet Alla ME
Fr 10.3 10-12 S506 Sem. 11. marknadsföring SemgrD ME
13-15 S506 Sem. 11. marknadsföring SemgrE ME
OBS! 17.00 Cambro Stopptid inlämning av svaromål, rg-spelet! Svarandegrupper med ombud, se sem-instr.
V 11

13.3
8-10 S302 Sem. 11. marknadsföring SemgrA ASH
10-12 S302 Sem. 11. marknadsföring SemgrB ASH
13-15 S302 Sem. 11. marknadsföring SemgrC ASH
Ti
14.3
10-12 S506 Sem. 12. fordringsrätt SemgrA ME
13-15 S506 Sem. 12. fordringsrätt SemgrB ME
Ti 14.3 8-10 S505 Sem. 12. fordringsrätt SemgrC ASH
10-12 S505 Sem. 12. fordringsrätt SemgrD ASH
13-15 S505 Sem. 12. fordringsrätt SemgrE ASH
V 12
Må 20.3 8-10 S307 Sem. 13. fordringsrätt. KkrL SemgrE ASH
10-12 S307 Sem. 13. fordringsrätt. KkrL SemgrD ASH
10-12 S504 Rättegångssal

Sem. 14. rättegångsspel Se särsk. gruppind. i Cambro Grupp A-G.

Grupp A ME
13-15 S504 Rättegångssal Sem 14. rättegångsspel Grupp B ME
15-17 S504 Rättegångssal Sem 14. rättegångsspel Grupp C ME
Ti 21.3 8-10 S504 Rättegångssal Sem 14. rättegångsspel Grupp D ASH
10-12 S504 Rättegångssal Sem. 14. rättegångsspel Grupp E ASH
13-15 S504 Rättegångssal Sem. 14. rättegångsspel Grupp F ASH
15-17 OBS! Flyttas till 22.2! S504 Rättegångssal Sem. 14. rättegångsspel Grupp G ME
On 22.2 8-10 S 506 Sem. 13. fordringsrätt. KkrL SemgrC
10-12 S 506 Sem. 13. fordringsrätt. KkrL SemgrB
13-15 Ub 334 Sem. 13. fordringsrätt. KkrL SemgrA
Ny tid Grupp G: 15-17 Rättegångssal S504 Sem. 14. rättegångsspel Grupp G
To 23.3 8.00 Cambro Ny basgruppsindelning börjar gälla! Alla
10-12 S205h Föreläsning 1 i associationsrätt: Introduktion Alla ASH
13-15 S205h Föreläsning 2 i associationsrätt: Handelsbolag Alla ASH
Fr
24.3
10-12 S205h Föreläsning 3 i associationsrätt: Aktiebolag Alla ASH
13-15 SHsalD Föreläsning 4 i associationsrätt: Aktiebolag Alla ASH
V 13

27.3
8-10 S506 Sem. 15. associationsrätt SemgrA ASH
10-12 S506 Sem. 15. associationsrätt SemgrB ASH
13-15 S506 Sem. 15. associationsrätt SemgrC ASH
Ti
28.3
8-10 S302 Sem. 15. associationsrätt SemgrD ASH
10-12 S302 Sem. 15. associationsrätt SemgrE ASH
On 29.3 8-10 S205h Gästföreläsning: bolagsrätt Alla Veronica Nänsén
To
30.3
8-10 S506 Sem. 16. associationsrätt SemgrA ASH
10-12 S506 Sem. 16. associationsrätt SemgrB ASH
13-15 S506 Sem. 16. associationsrätt SemgrC ASH
Fr
31.3
10-12 S506 Sem. 16. associationsrätt SemgrD ASH
13-15 S506 Sem. 16. associationsrätt SemgrE ASH
V 14
Ti
4.4
13-15 S505 Sem. 17. associationsrätt SemgrC ASH
15-17 S505 Sem. 17. associationsrätt SemgrB
On 5.4 8-10 S506 Sem. 17. associationsrätt SemgrA
10-12 S506 Sem. 17. associationsrätt SemgrD ASH
13-15 S506 Sem. 17. associationsrätt SemgrE ASH
To
6.4
8-10 S506 Sem. 18. associationsrätt SemgrA ASH
10-12 S506 Sem. 18. associationsrätt SemgrB ASH
13-15 S506 Sem. 18. associationsrätt SemgrC ASH
Fr
7.4
10-12 S506 Sem. 18. associationsrätt SemgrD ASH
13-15 S506 Sem. 18. associationsrätt SemgrE ASH
V 15
Må 10.4 9-12 HsalD Föreläsning 1: Immaterialrätt (upphovsrätt) Alla ME
13-15 HsalD Föreläsning 2: Immaterialrätt (patenträtt) Alla ME
Ti 11.4 10-12 HsalD Föreläsning 3: Immaterialrätt (varumärkesrätt) Alla ME
13-15 HsalD Föreläsning 4: Immaterialrätt (designrätt) Alla ME
V 16 Påsk/egna studier
v 17
Må 24.4 9.00 Cambro STOPPTID INLÄMNING PM Alla
10-12 S506 Sem. 19. immaterialrätt SemgrA ME
13-15 S506 Sem. 19. immaterialrätt SemgrB ME
Ti
25.4
8-10 S506 Sem. 19. immaterialrätt SemgrC ME
10-12 S506 Sem. 19. immaterialrätt SemgrD ME
13-15 S506 Sem. 19. immaterialrätt SemgrE ME
15-16 S201a Kursråd Kursrådsrep.
To
27.4
Kl 9-16 enl. sep. schema i Cambro S505 Sem. 20. immaterialrätt: rådgivning + skriftlig uppg. (med inlämning INNAN sem)! Se Cambro under sem. 20 ME
Fr
28.4
Kl 9-16 enl. sep. schema i Cambro S506 Sem. 20. immaterialrätt:rådgivning + skriftlig uppg. (med inlämning INNAN sem)! Se Cambro under sem. 20 ME
V 18
Ti
2.5
10-12 S506 SEMGR A: SEM 21 FLYTTAS TILL FRED 5/5! Sem. 21. immaterialrätt SemgrA ME
13-15 S506 SEMGR B: SEM 21 FLYTTAS TILL FRED 5/5! Sem. 21. immaterialrätt SemgrB ME
On
3.5
8-10 S505 Sem. 21. immaterialrätt SemgrC ME
10-12 S505 Sem. 21. immaterialrätt SemgrD ME
13-15 S505 Sem. 21. immaterialrätt SemgrE ME
To
4.5
8-10 S505 Integrationsseminarium 1 SemgrA ME
10-12 S505 Integrationsseminarium 1 SemgrB ME
13-15 S505 Integrationsseminarium 1 SemgrC ME
To
4.5
8-10 S302 Integrationsseminarium 1 SemgrD ASH
10-12 S302 Integrationsseminarium 1 SemgrE ASH
Fr 5.5 10-12 NA326 (naturvetar-huset) Nytt; Sem 21, Immaterialrätt SemgrA
Fr 5.5 13-15 NA326 Nytt: Sem 21, Immaterialrätt SemgrB
OBS! Ny stopptid:
15.15
Maria E:s postfack på jur.inst. SVH OBS, ny tid:! Senaste tid för inlämning av skriftligt mtrl till integr.sem.2! Plan 5 (ej mejl eller Cambro). Alla
V 19
Må 8.5 9.00-16 S Ansvaret Integrationsseminarium 2 Se Cambro ASH & ME
bg-vis enl. sep. schema
Ti 9.5 9.00-16 S Ansvaret Integrationsseminarium 2 Se Cambro ASH & ME
bg-vis enl. sep. schema
On 10.5 9.00-12 S Ansvaret Integrationsseminarium 2 Se Cambro ASH & ME
bg-vis enl. sep. schema
V 20-21

Egna studier

OBS! Sista dag för anmälan till junitentamen för garanterad plats är den 22 maj. Anmälan görs i Cambro för T2.

V 22
2/6 9.00-15.00 Östra Paviljongen SKRIFTLIG (individuell, digital) SALSTENTAMEN
V 34
Lö 26.8 9.00-15.00 Östra Paviljongen OMTENTAMEN (individuell, digital)

Salar: S=Samhällsvetarhuset, , H=Humanisthuset, M/MA=Mithuset, Nbvh = Norra beteendevetarhuset, Ub=salar ovanför/vid UB, Ansvaret = SVH på entréplan vid Café Tornet, RÄTT=rättegångssalen S504, N=Naturvetarhuset

Lärare: ME=Maria Eklund, ASH=Ann-Sofie Henrikson, PH = Peter Hultgren, SI=Staffan Ingmanson, JaL=Jan Leidö, CUW=Carin Ulander Wänman.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Termin 2