Till umu.se

Termin 1

T 1:2 - Konstitutionell rätt och EU-rätt

Välkomstbrev ht 2017

Välkommen till kursen T 1:2 - Konstitutionell rätt och EU-rätt, 15 hp!
Här kommer information till dig som ska börja på denna del av programmet.

Registrering och kursstart

Kursen startar med registrering och introduktion.
Tid: Tisdagen den 31 oktober 2017, kl. 13.15
Plats: Hörsal A, Samhällsvetarhuset  
Har du inte möjlighet att närvara vid introduktionen måste du anmäla det i förväg till Stefan Lidberg, stefan.lidberg@jus.umu.se, tel. 090-786 76 15.

Kursansvarig lärare


Mattias Derlén, tel. 090-786 92 32, e-post: mattias.derlen@umu.se. Ofta finns jag tillgänglig på mitt tjänsterum på femte våningen i Samhällsvetarhuset. Jag undervisar även på andra kurser och program och kan därför ibland vara svår att nå. Ta kontakt med mig i förväg om du har ett viktigt ärende. Det är alltid enklast att nå mig via e-post. 

Studie- och utbildningsadministratör


Linda Andersson, e-post: linda.k.andersson@umu.se
Studentexpeditionen, som finns i Samhällsvetarhuset på plan 5, är öppen måndag till fredag 09 - 11.30 (avvikelser kan förekomma). Telefon studentexp: 090 - 786 61 05.

Studievägledare


Stefan Lidberg, stefan.lidberg@jus.umu.se tel. 090-786 76 15, telefontid: må, ons, fre kl. 10.00 - 11.30.

Kurslitteratur

En lista över kurslitteraturen återfinner du i en länk här till höger på sidan. Vad gäller lagtexten: Det finns tre huvudsakliga lagtextsamlingar - Sveriges Rikes Lag, Norstedts (blå lagboken), Svensk lag, Iustus (gröna lagboken) samt Sveriges Lag, Studentlitteratur (svarta lagboken). Alla tre går bra att använda på kursen, det spelar ingen roll vilken du väljer. Oavsett vilken lagtextsamling du väljer bör du dock ha senaste utgåvan, det vill säga upplagan från 2017. 

Dessutom behöver ni tillgång till de konsoliderade EU-fördragen (det vill uppdaterade med nyaste EU-fördraget och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Det finns flera sätt att få tillgång till fördragen, antingen elektroniskt (via http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html?locale=sv) eller i pappersform. Fördragen finns införda i blå och svarta lagboken. Om man föredrar att använda en separat fördragssamling finns det flera olika att köpa. Ett exempel på en fördragssamling är Derlén/Lindholm, Europeiska Unionens fördrag/Treaties of the European Union, tredje upplagan 2009, vilken säljs till självkostnadspris av universitetet via Print & Media. Det spelar ingen roll hur ni skaffar fördragen så länge ni har dem i rätt lydelse (de uppdaterades i december 2009 genom det så kallade Lissabonfördraget).

Närvarokrav

All undervisning utom föreläsningar och handledningar är obligatorisk. Om du är frånvarande vid ett obligatoriskt moment får du en tilläggsuppgift, oavsett orsaken till frånvaron. Vid upprepad frånvaro kan vissa moment behöva göras om nästa gång kursen ges, dvs. nästa år.

Kursplattform

Tillgång till kursplattformen Cambro får du i samband med kursstarten. Det är bra om du därefter bekantar dig med kursplattformen så snart som möjligt så att du inte missar viktig information. För att komma in på kursplattformen loggar du in med din CAS-identitet, som du fått via ditt användarkonto (se ovan).

Än en gång, varmt välkommen till juristprogrammet i Umeå och kursen i konstitutionell rätt!

Mattias Derlén
Kursansvarig

Linda Andersson
Kursadministratör


Terminsrelaterat

Kursplan

Kurslitteratur

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)

Schema 2017