Termin 1

T 1:2 - Konstitutionell rätt och EU-rätt, HT 2018

Välkomstbrev ht 2018

Välkommen till kursen T 1:2 - Konstitutionell rätt och EU-rätt, 15 hp!
Här kommer information till dig som ska börja på denna del av programmet.

Registrering och kursstart

Kursen startar med registrering och introduktion.
Tid: Tisdagen den 6 november 2018, kl. 13.15
Plats: Hörsal D, Samhällsvetarhuset  
Har du inte möjlighet att närvara vid introduktionen måste du anmäla det i förväg till Linda Andersson.

Kursansvarig lärare


Mattias Derlén, tel. 090-786 92 32, e-post: mattias.derlen@umu.se. Ofta finns jag tillgänglig på mitt tjänsterum på femte våningen i Samhällsvetarhuset. Jag undervisar även på andra kurser och program och kan därför ibland vara svår att nå. Ta kontakt med mig i förväg om du har ett viktigt ärende. Det är alltid enklast att nå mig via e-post. 

Studie- och utbildningsadministratör


Linda Andersson, e-post: linda.k.andersson@umu.se
Studentexpeditionen, som finns i Samhällsvetarhuset på plan 5, är öppen måndag till fredag 09 - 11.30 (avvikelser kan förekomma). Telefon studentexp: 090 - 786 61 05.

Studievägledare


Stefan Lidberg, stefan.lidberg@jus.umu.se tel. 090-786 76 15, telefontid: må, ons, fre kl. 10.00 - 11.30.

Kurslitteratur

En lista över kurslitteraturen återfinner du i en länk här till höger på sidan.

Närvarokrav

All undervisning utom föreläsningar och handledningar är obligatorisk. Om du är frånvarande vid ett obligatoriskt moment får du en tilläggsuppgift, oavsett orsaken till frånvaron. Vid upprepad frånvaro kan vissa moment behöva göras om nästa gång kursen ges, dvs. nästa år.

Kursplattform

Tillgång till kursplattformen Cambro får du i samband med kursstarten. Det är bra om du därefter bekantar dig med kursplattformen så snart som möjligt så att du inte missar viktig information. För att komma in på kursplattformen loggar du in med din CAS-identitet, som du fått via ditt användarkonto (se ovan).

Än en gång, varmt välkommen till juristprogrammet i Umeå och kursen i konstitutionell rätt!

Mattias Derlén
Kursansvarig

Linda Andersson
Kursadministratör


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion