Vanliga frågor (FAQ)

De flesta frågor besvaras förhoppningsvis av välkomstbrevet (Om terminen), annars finns här svar på frågor som brukar uppkomma.

Q: Vilka böcker används på kursen?
A: Kurslitteraturen för T1:1 framgår på följande länk: http://www.jus.umu.se/utbildning/juristprogrammet/termin-1/t11_introduktion_till_-juridiken_och_civilratt/litteraturlista/

Q: Vilken lagtextsamling ska jag köpa?
A: Det finns tre huvudsakliga lagtextsamlingar - Sveriges Rikes Lag, Norstedts (blå lagboken), Svensk lag, Iustus (gröna lagboken) samt Sveriges Lag, Studentlitteratur (svarta lagboken). Alla tre går bra att använda på kursen, det spelar ingen roll vilken ni väljer. Oavsett vilken lagtextsamling ni väljer bör ni ha senaste utgåvan (se vidare nedan).

Q: Är det OK att använda en äldre upplaga av en bok/en äldre lagtextsamling?
A: Observera att undervisning och examination utgår från nu gällande rätt och senaste upplagan av litteraturen. Om man väljer att använda äldre lagtext eller äldre upplagor av litteratur ansvarar man själv för att hålla koll på förändringar som skett.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

 Termin 1 startsida