Juristprogrammet termin 1

Den första terminen på juristprogrammet består av två moment:

T 1:1 - Introduktion till juridiken och civilrätt

T 1:2 - Konstitutionell rätt och EU-rätt


Terminsrelaterat

Vanliga frågor