Programöversikt

Programöversikt för studenter som påbörjat sina studier på juristprogrammets första termin höstterminen 2015 eller senare.


Här ges en översikt av de kurser som ingår i programmet. En närmare beskrivning av kursernas innehåll, de förväntade studieresultaten, upplägg och examination samt förkunskapskrav framgår av kursplanen för respektive kurs.


Termin 1

T 1:1 - Introduktion till juridiken och civilrätt, 15 högskolepoäng.
T 1:2 - Konstitutionell rätt och EU-rätt, 15 högskolepoäng.

Termin 2

T 2 - Civilrätt, 30 högskolepoäng.

Termin 3

T 3 - Civilrätt, 30 högskolepoäng.

Termin 4

T 4 - Förvaltningsrätt, skatterätt och miljörätt, 30 högskolepoäng.

Termin 5

T 5 - Straff- och processrätt, 30 högskolepoäng.

Termin 6

T 6:1 - Internationell rätt, 10 högskolepoäng.
T 6:2 - Rättens historia, teori och metod, 20 högskolepoäng.

Termin 7

Valbara/fria kurser om totalt 30 högskolepoäng.

Termin 8

Valbara/fria kurser om totalt 30 högskolepoäng.
Termin 9

T 9 - Examensarbete, 30 högskolepoäng.

Kurserna ska läsas i den ordning som anges i programöversikten. Det innebär att de valbara och/eller fria kurserna ska läsas under termin 7 och 8.

Programöversikt för studenter som påbörjat sina studier på juristprogrammets första termin höstterminen 2014 eller tidigare.


Här ges en översikt av de kurser som ingår i programmet. En närmare beskrivning av kursernas innehåll, de förväntade studieresultaten, upplägg och examination samt förkunskapskrav framgår av kursplanen för respektive kurs.

Termin 1: Introduktion till juridikstudier och juridisk metod, civilrätt, processrätt, statsrätt och EU-rätt, 30 högskolepoäng

Termin 2: Civilrätt, 30 högskolepoäng

Termin 3: Civilrätt, 30 högskolepoäng

Termin 4: Straff- och processrätt, 30 högskolepoäng

Termin 5: Skatterätt, bolagsrätt och ekonomi, 30 högskolepoäng

Termin 6: Förvaltningsrätt och internationell rätt, 30 högskolepoäng

Termin 7: Allmän rättslära och rättshistoria, 15 högskolepoäng, samt valbara/fria kurser, 15 högskolepoäng

Termin 8: Valbara/fria kurser, 30 högskolepoäng

Termin 9: Examensarbete/Självständigt arbete, 30 högskolepoäng


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion