Minor Field Studies (MFS)

Funderar du på internationellt juridiskt arbete inom företag, förvaltning eller internationella organisationer? Då är MFS-studier en utmärkt erfarenhet!

Ansökan till Minor Field Studies

På den här sidan hittar du information om hur ansökan till Minor Field Studies går till. Sedan 2017 är det International Office vid Umeå universitet som administrerar din ansökan. Din institution ansvarar för allt som har med fältstudien att göra.

Här hittar du mer information om MFS

Att tänka på inför ansökan

Du ska själv ha en idé om vad du vill göra och i samråd med handledare eller andra kontaktpersoner utveckla ett genomförbart projekt. Räkna med att kunna påbörja dina fältstudier tidigast två månader efter sista ansökningsdag. Tänk på att:

Ditt projekt ska vara relevant för landet där studien genomförs. Du kan t.ex. inte få ett stipendium för att studera ett svenskt företags eller organisations verksamhet i ett land utan att inkludera dess interaktion med värdlandet.
Avgränsa din studie – två månader går fort, särskilt i ett främmande land!
Frågeställningen i din studie ska ha en generell samhällsmässig tillämpning, även om du studerar enskilda institutioner, organisationer eller specifika företeelser.
Välja ett ämne som rör utvecklingsproblematiken.
Välja ett ämne som gör att du måste vara på plats för att kunna utföra din studie (inte en skrivbordsstudie).
Inte välja ett land eller område som Utrikesdepartementet avråder från att resa till.
Fundera över val av metod – tänk på att studien ska vara genomförbar!
Om du ska använda tolk, fundera över vad det kan innebära för ditt resultat (val av tolk, man/kvinna, känd/främmande, insatt i ditt ämne/ej insatt, officiell/ej officiell etc).
Om du inte ska använda tolk – fundera över vad det kan innebära om ditt intervjuspråk inte är förstaspråket för de som blir intervjuade.
Din uppsats ska skrivas på engelska eller eventuellt på värdlandets officiella språk om det godkänns av din institution.

Tips!

Du hittar tidigare uppsatser och reseberättelser här:
MFS-förberedelsekurs

Gör så här

Fyll i ansökningsformuläret (ansökan ska göras på engelska).
Skriv ut din kompletta ansökan och bifoga obligatoriska bilagor. Vilka bilagor du ska bifoga hittar du i dokumentet Checklista.
Skicka eller lämna in din ansökan i ett kuvert till Infocenter. Märk kuvertet "MFS".

Urval och besked

Alla ansökningar bedöms av en grupp som består av en representant från varje fakultet (Samhällsvetenskaplig fakultet, Humanistisk fakultet, Medicinsk fakultet samt Teknisk-naturvetenskaplig fakultet). MFS-handläggaren vid International Office ingår också i gruppen men är inte med och fattar beslut om vilka uppsatser som ska beviljas stipendium.

Urvalet baseras på Sidas riktlinjer för Minor Field Studies. Du kan läsa mer om vad bedömningsgruppen utgår ifrån i dokumentet
Allmänna villkor - Minor Field Studies(under rubriken §8–Bidragsmottagares urval av projektdeltagare)

Beslutet skickas via e-post till alla sökande ca en månad efter sista ansökningsdag. Beslutet går inte att överklaga.

Beslut om vilka som har beviljats stipendium diarieförs

Med vänlig hälsning

Monika Larsson

International  Coordinator

International Office

Umeå University

S-90187 Umeå

Sweden

Telephone: +46 (0) 90 786 60 87


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion