Filosofie magisterexamen med inriktning mot kommersiell rätt

Vi erbjuder flera fyra kurser på avancerad nivå med kommersiell inriktning. Genom att läsa minst tre av dessa fyra, samt skriva ett examensarbete med inriktning mot kommersiell rätt kan juriststudenter förutom sin juristexamen få ut en filosofie magisterexamen med inriktning mot kommersiell rätt.

Se examensbeskrivning för mer information om filosofie magisterexamen med inriktning mot kommersiell rätt. Du kan även kontakta studievägledare Stefan Lidberg ifall du har frågor.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Examina Examensbeskrivning

Kurser som kan ingå i magisterexamen

Beskattningsrätt II(alt. Praktisk beskattningsrätt ur ett svenskt och internationellt perspektiv)Internationell handelsrättKommersiell EU-rättKommersiell avtals- och marknadsrättKredit- och exekutionsrätt