Litteraturlista HT 2018

Kurslitteratur för kursen Examensarbetet, HT 2018. Fastställd av kursansvarig Mattias Derlén 2018-05-22

Obligatorisk litteratur:

Då kursen är en uppsatskurs förekommer ingen allmän, obligatorisk kurslitteratur. Inom ramen för den inledande metodkursen kan respektive lärare anvisa särskild litteratur. 

Referenslitteratur (ej obligatorisk): 

Följande är exempel på böcker som kan vara behjälpliga vid uppsatsskrivandet.

Språkrådet, Svenska skrivregler, Liber, senaste upplagan. 

Bernitz, Ulf m.fl., Finna rätt, Norstedts, senaste upplagan

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Norstedts, senaste upplagan

Englund Hjalmarsson, Helena & Mattsson, Anki, Juristens skrivhandbok, Jure, senaste upplagan

Kellgren, Jan & Anders Holm, Att skriva uppsats i rättsvetenskap - råd och reflektioner, Studentlitteratur, senaste upplagan

Trolle Önnerfors, Elsa & Wenander, Henrik, Att skriva rätt. Goda råd för att skriva uppsats i juridik, Wolters Kluwer, senaste upplagan. 

Wahlgren, Peter m.fl., Juridisk skrivguide, Juristförlaget, senaste upplagan.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Examensarbete