Till umu.se

Litteraturlista ht.2015

Termin 9 HT2015 Kurslitteratur för kursen Examensarbetet

Bernitz, Ulf, Finna rätt, Norstedts, Stockholm 2014 (eller senare om finns).

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Norstedts, Stockholm 2007 (eller senare om finns).

Englund Hjalmarsson, Helena & Mattsson, Anki, Juristens skrivhandbok, Jure, Sockholm 2013 (eller senare om finns).

OBS! Ytterligare artiklar m.m. tillkommer inför respektive seminarium på kursen. Distribueras via kurswebb.


Relaterad information

Examensarbete