Till umu.se

Enkäter

Enkät 2015
Juriststudent vid Umeå universitet - och sedan?

Enkät 2000
Juris kandidatexamen i Umeå – och sedan?

Enkät 2005
Juris kandidatexamen i Umeå – och sedan?

Arbetsgivarenkät 2009 Pressmeddelande

Enkät 2010
Juriststudent vid Umeå universitet - och sedan?


Relaterad information

Juristprogrammet