Efter utbildningen

Programmet förbereder för sådana yrken där juristexamen är ett behörighetskrav, t.ex. domare, åklagare och advokat.

Utbildningen ger också en god grund för juridiskt och annat kvalificerat arbete inom organisationer, banker, försäkringsbolag och inom privata företag samt statliga och kommunala myndigheter. Programmet förbereder
också för studier på forskarutbildningsnivå.

Examen: Juristexamen

Läs intervjuer med yrkesverksamma jurister


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Juristprogrammet