Till umu.se

Juridikstuderande

Vem studerar juridik egentligen? Och varför? På den här sidan kan du läsa intervjuer med olika studenter i juridik, hitta kontaktinformation till studenter som kan berätta om våra utbildningar osv.

Student för en dag

Umeå universitet ger dig möjlighet att vara student för en dag. Det innebär att du får följa en student för en dag, vara med på föreläsningar och andra delar av studenternas vardag för att du ska kunna bilda dig en uppfattning om vad det innebär att vara student. Studenter från juristprogrammet låter dig vara juriststudent för en dag.Läs mer om student för en dag och anmäl ditt intresse på den centrala webben.

Hur är det att studera juridik och vad kan en utbildning inom ämnet leda till?

Intervjuer med yrkesverksamma jurister


Jurist på advokatbyrå: Anna Norsten Seweha

Läs UmU:s intervju med Anna.

Doktorand: Karin Åström

Bakgrund

Jur. kand. januari 2005
Anställd vid Juridiska institutionen som doktorand sedan september 2006.
Har tidigare varit anställd som jurist vid Kronfogden samt Brottsoffermyndigheten.

Varför valde du ditt yrke

Det var utmaningen till en högre utbildningen som lockade mig tillbaka till universitet och en karriär som forskare. Även möjligheten att under en längre period få fördjupa mig i frågor jag finner intressanta och att få använda mig av min kreativitet genom att finna lösningar till problem. Det är väldigt stimulerande att hela tiden få utvecklas och sträva efter nya mål vilket forskarutbildningen möjliggör. Jag har dessutom alltid tyckt om att uttrycka mig i skrift vilket är en bra egenskap i forskningen.

Vilken nytta har du haft av din utbildning?

Juristutbildningen har lagt grunden till det arbete jag bedriver idag och nödvändig för att kunna fördjupa sig i juridiska problem. Det problembaserade utbildningssätt som bedrivs vid den juridiska institutionen har banat väg för den metod som jag använder mig av i forskningen. Utbildningen möjliggjorde även arbete utanför universitetet som jag anser viktigt för att kunna bedriva samhällsnyttig forskning.

Vad vill du ge för råd till blivande juriststudenter?

Det är jätteviktigt när man studerar till jurist att sondera terrängen på arbetsmarknaden och är beredd att prova olika delar av juridiken. Det finns ingen anledning att tidigt snöa in sig på ett område som ska praktiseras ett helt arbetsliv. Jag tycker mig ha en otrolig nytta av tidigare anställningar vid två myndigheter med helt olika arbetsuppgifter, och min nuvarande anställning som doktorand kan i sig öppna nya dörrar. Man vet aldrig vad framtiden har att erbjuda.