Kurslitteratur vt 2018

Straffprocessrätt

På grund av kursens karaktär ges ingen särskild litteraturlista. Studenten ska självständigt lära sig att finna för sina frågeställningar relevant litteratur och likaså lära sig att använda tillgängliga rättskällor på ett effektivt sätt. Det ankommer på handledaren att ge erforderligt stöd och se till att den faktiska litteraturanvändningen blir väl avvägd. Vid kursintroduktionen kommer förslag på litteratur som kan vara användbar att ges.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Straffprocess