Schema vt 2017

Obligatoriska moment (seminarierna) är märkta med *

Dag Tid Lokal Ämne Grupp Lärare
Vecka 12
Torsdag 23 mars 13.15-16 S 304 Registrering och introduktion samt Föreläsning: Introduktion till juridik, juridisk metod och skoljuridik Alla LS
Vecka 13
Onsdag 29 mars 10-12 Ub 340 Seminarium 1: Juridisk metod/skollagen * Alla LS
13-15 Ub 335 Föreläsning: Rätten till utbildning Alla AA
Vecka 14
Torsdag 6 april 10-12 Ub 340 Seminarium 2: Rätten till utbildning * Alla AA
13-15 Ub 335 Föreläsning: Offentlighet och sekretess Alla NNR
Vecka 15
Onsdag 12 april 8-10 Ub 339 Seminarium 3: Offentlighet och sekretess * Alla NNR
10-12 S 309 Föreläsning: Diskriminering och kränkande behandling Alla GH
Vecka 16

Vecka 17
Tisdag 25 april 10-12 S 505 Föreläsning: Skolan och familjen Alla VB
13-15 S 505 Seminarium 4: Diskriminering och kränkande behandling * Alla GH
Vecka 18
Onsdag 3 maj 9-11 Ub 340 Seminarium 5: Skolan och familjen * Alla VB
11-12 Ub 340 Seminarium 6: Anmälningsskyldighet * Alla VB
13-15 Ub 335 Föreläsning: Särskilt stöd Alla LS
Vecka 19
Tisdag 9 maj 9-11 S 505 Seminarium 7: Särskilt stöd * Alla LS
11-12 S 505 Seminarium 8: Nyanlända elever * Alla LS
13-15 S 505 Föreläsning: Trygghet och studiero Alla GH
Vecka 20
Tisdag 16 maj 10-12 Ub 340 Seminarium 9: Trygghet och studiero * Alla GH
10 arbetsdagar innan tentamen Sista dag för anmälan till tentamen via Studentportalen!
Vecka 21 Ingen undervisning: Egen inläsning
Vecka 22
Fredag 2 juni Nolia 9.00 - 14.00 Tentamen Alla
Lördag 26 aug ÖP 9.00 - 14.00 Omtentamen

Salar med benämningen S ligger i samhällsvetarhuset och salar med benämningen Ub ligger ovanför/intill universitetsbiblioteket.

Lärare: LS - Lina Sidenhag (kursansvarig lärare), AA - Anderz Anderssson, NNR - Nina Nilsson Rådeström, GH - Gabriella Hilbergs, VB = Viola Boström

Obligatoriska moment: Samtliga moment markerade med * i schemat är obligatoriska.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion