Till umu.se

Kurslitteratur vt 2017

Kurslitteraturlistan gäller för Skoljuridik, 7,5 hp, Vt 2017. Fastställd av Lina Sidenhag, kursansvarig lärare, 17 februari 2017

Relevant författningstext

Boström, Viola, Kjell Lundmark (red.), Skoljuridik, 4 uppl., Malmö: Liber, 2016.

Hydén, Håkan, Therese Hydén, Rättsregler: en introduktion till juridiken, 7. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2016.


Relaterad information

Skoljuridik