Skoljuridik, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper i juridik för lärare och förskollärare, verksamma i förskola, fritidshem och skola. Kursen behandlar enskild och offentlig förskola, fritidshem och skola ur ett offentligrättsligt perspektiv med särskild betoning på myndighetsutövning. Under kursen behandlas också viss civilrättslig lagstiftning.

Undervisningen ges på halvfart under andra halvan av terminen och består av föreläsningar och seminarier som förbereds i basgrupper.

VT 2018

Välkommen till kursen skoljuridik! Nedan följer viktig praktisk information. Läs noga igenom den innan kursstarten! Hör gärna av dig om du har några funderingar!

Kontakter

Kursansvarig lärare: Åsa De Santana, 090-786 74 80, asa.de.santana@umu.se

Kursadministratör: Sofia Strömgren, 090-786 74 19, sofia.stromgren@umu.se

Kursintroduktion och registrering

Kurstart (med registrering, information och genomgång av schema) äger rum onsdagen den 21 mars kl. 13.15 i sal S 209. Därefter följer en föreläsning som ger en introduktion till juridik, juridisk metod och skoljuridik.

Viktigt! Om du inte kan närvara på registreringen kontakta Sofia Strömgren och meddela att du ska gå kursen. Meddela även Sofia om du inte tänker gå kursen.

Schemat kommer att publiceras närmare kursstart i länk till höger på denna sida.

Kurswebb

Logga in på https://www.cambro.umu.se/portal med din cas-användare. När du är inloggad kommer alla dina kurser att dyka upp på sidan som flikar i överkant. Klicka på Skoljuridik för att komma åt all information och allt material som rör kursen. Kurshemsidan kommer att öppnas upp i samband med kursstart. Mer information kommer att lämnas vid registreringen.

Kurslitteraturen

Kursen ställer stora krav på självstudier av litteraturen! Vi bedömer att all kurslitteratur är nödvändig för att uppnå kursmålen och för att klara tentamen. Läroböckerna bör även användas som arbetsmaterial (rättskälla) när ni löser seminarieuppgifterna. Så nya upplagor som möjligt av all litteratur rekommenderas. Kurslitteraturen hittar ni genom länken till höger på denna sida.

Undervisningen

Kursen är uppbyggd på problembaserat lärande. Studenterna jobbar med juridisk problemlösning vid seminarier och basgruppsarbeten. Detta utgör basen för lärandet. Den här sortens undervisning är ett roligt och effektivt sätt att lära sig juridik på. Däremellan kommer även olika föreläsningar att hållas.

Seminarierna

Alla seminarieuppgifter innehåller juridiska problem och frågor. Dessa skall alltid först förberedas i basgrupperna (= små arbetsgrupper). Basgruppsindelningen görs strax efter kursstart. Seminarierna innebär att studenterna redovisar och diskuterar uppgifterna och de juridiska problemen i en seminariegrupp tillsammans med läraren. Att bolla resonemang och argument i grupper är ett viktigt bidrag till inlärningen.

OBS! Alla seminarier förutsätter att du är väl förberedd och aktivt deltar i diskussioner och förberedande basgruppsarbete. Som förberedelse inför basgruppsarbetet bör du även noga läsa de avsnitt där de aktuella rättsområdena behandlas i kurslitteraturen. På så sätt får du även ut mer av seminariet och skapar en god rutin för dina studier.

Kurskrav och examination

En skriftlig tentamen avslutar kursen. Tentamen innehåller vanligtvis sex frågor à sex poäng, oftast problemorienterade, som skall lösas inom fem timmar. För godkänt resultat krävs 50 % och för betyget väl godkänd krävs 75 %. Om du uteblir eller blir underkänd vid det första tentamenstillfället kan ett nytt försök göras vid omtentamen. Mer information om tentamen, vilka hjälpmedel som är tillåtna m.m., kan du läsa om på kurswebben i Cambro. Du måste, senast tio arbetsdagar innan tentan ska skrivas, anmäla dig till den.

Än en gång – varmt välkommen till kursen!

Med vänliga hälsningar

Åsa De Santana, kursansvarig lärare


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kursrelaterat

KursbeskrivningKurstillfällen och anmälanKursplan Litteraturlista

För antagna studenter


Kursportal (Cambro)

Schema vt.2018