Självständigt arbete i rättsvetenskap, 30 hp

Inom kursen skall studenten författa ett eget arbete om 15.0 hp.

För mer information om kursen, kontakta Örjan Edström: orjan.edstrom@umu.se

Kursadministratör Vanessa Vincentie:
vanessa.vincentie@umu.se

Introduktionsbrev Ht 2016

Välkommen till kursen Självständigt arbete i rättsvetenskap 30 hp, ht 2016!

Kursen Självständigt arbete i rättsvetenskap, 30.0 hp, inleds med en obligatorisk metodkurs som startar måndagen den 29 augusti och avslutas den 4 september. Vid första tillfället den 29 augusti genomförs upprop för registrering på kursen. Lokal: KB3B1.

Undervisningen inleds med en introduktion till uppsatsskrivandet inom ramen för den inledande kursen i metod- och teorifrågor, information om databaser m.m. För övrigt sker metodundervisningen i seminariegrupper, grupphandledning och individuell handledning under höstterminen.

Kursen läses tillsammans med Juristprogrammets avslutande termin 9 där studenterna skriver sitt examensarbete. Seminarier börjar 15 min. efter utsatt tid, dvs. om det står 9-12 på schemat så startar seminariet kl. 9.15.
Kursen har under de senaste året genomgått vissa förändringar med bl.a. fasta examinationsperioder, tydligare kriterier för betygsättning och en klar åtskillnad mellan handledare och examinator.

Ett obligatoriskt moment är också opposition på en annan uppsats samt deltagande i två ytterligare examinationsseminarier.

En blankett för angivande av uppsatsämne och önskemål om handledare finns tillgänglig på kurswebben för alla som har blivit antagna och registrerade. Blanketten lämnas till kursansvarig senast den 1 september. Beslut om handledare meddelas preliminärt den 9 september via kurswebben. Vid fördelningen vägs studenternas önskemål mot institutionens och handledarnas resurser.

Med vänlig hälsning
Örjan Edström
kursansvarig


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion