Schema Självständigt arbete i arbetsrätt

Den inledande metodföreläsningen är obligatorisk. Undervisningen bedrivs därefter huvudsakligen i form av individuell handledning med en avslutande examination där den studerande dels försvarar sin uppsats, dels opponerar på en annan students arbete.

Dag Tid Lokal Ämne Grupp Lärare
För schema - se kurswebb!

Basgrupper:

Salar:

Lärare:


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion