Kurslitteratur vt 2017

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, tredje uppl., Norstedts, Stockholm 2015.

Kompendium (artiklar distribuerade av institutionen).

Rekommenderad litteratur: Svenska skrivregler utgivna av svenska språknämnden, Liber, Stockholm 2005.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion