Självständigt arbete i arbetsrätt, 15.0 hp, vt 2018

För magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt

Välkommen till kursen Självständigt arbete i arbetsrätt!

Höjdpunkten på magisterprogrammet i arbetsrätt!

Under vårterminens andra halva ska du på egen hand författa ett självständigt arbete om cirka 30 sidor i ett arbetsrättsligt ämne. Arbetet ska innebära en ämnesmässig fördjupning och kan röra svensk, europeisk eller internationell arbetsrätt. Uppsatsen kan bestå av en rättsfallsstudie, en empirisk studie av arbetsgivares, parternas eller en myndighets tillämpning av rättsreglerna, en teoretisk studie eller liknande. Det viktiga är att det är rättens innehåll, tillämpning eller funktion som står i centrum för undersökningen. Ämnet för uppsatsen väljs fritt av den studerande efter samråd med handledaren. Uppsatsen ska dock ha en arbetsrättslig inriktning som ligger inom ramen för magisterprogrammet i arbetsrätt.

Kursen Självständigt arbete inleds med upprop etc. och ett obligatoriskt metodseminarium onsdagen den 21 februari kl. 13-16 (OBS tiden!), lokal: S506. (Vi samordnar detta tillfälle med en sammankomst på den föregående kursen om anställningsavtalet på magisterprogrammet; därav upprop och introduktion redan i februari.)

Det är viktigt att du så snart som möjligt börjar fundera över val av ämne och gärna förbereder dig genom att samla material. Om möjligt, skriv ett kort PM (cirka en halv A4-sida) om

• vad du vill skriva uppsats om
• vilka frågor du vill ställa i uppsatsen
• vilket material du tänker använda
och skicka den till orjan.edstrom@jus.umu.se

Deadline för val av ämne (ej före ordinarie kursstart), inlämning av uppsatser och examinationer kommer att meddelas på kurswebben.

Örjan Edström

Kursansvarig
Telefon: 090-786 6942

Kursadministratör: Vanessa Vincentie tel.090-786 50 86 vanessa.vincentie@umu.se


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kursrelaterat

Kursplan

Kurslitteratur

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)Schema