Till umu.se

Schema HT 2017

Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt 15 hp

Datum Tid Lokal Undervisning  Grupp             Lärare
Vecka 35
Må 28/8

10.15

11.00

S 302

Sammankomst 1

Registrering och

introduktion till kursen

Alla SL
Må 28/8

13.15

16.00

S 302

Föreläsning i

allmän rättskunskap

Alla SL
Ti 29/8

08.15

10.00

S 505

Föreläsning i avtalsrätt

Alla

MB
Ti 29/8

13.00

15.00

S 505

Föreläsning i allmän fastighetsrätt

Alla SL
On 30/8

08.15

10.00

S 302

Seminarium 1*

Allmän rättskunskap

Alla SL
Vecka 36 Egna studier
Vecka 37
Må 11/9

10.15

12.00

S302

Sammankomst 2

Seminarium 2*

Avtalsrätt

Alla MB
Må 11/9

13.15

15.00

S 302

Föreläsning i köp- och fordringsrätt

Alla MB
Ti 12/9

08.15

10.00

S 505

Föreläsning i

Associationsrätt

Alla ASH
Ti 12/9

13.15

15.00

S 201

Föreläsning

Förvaltningsrätt (inkl. process)

Alla

SL
On 13/9

08.15

10.00

UB 339

Föreläsning

Offentlighet- och sekretess

Alla NNR
On 13/9 10.15-12.00 UB 339

Föreläsning

Fastighetsrätt II (Nyttjanderätt)

Alla SL
On 13/9

13.15

15.00

S 505

Seminarium 3*

Associationsrätt

Alla ASH
Vecka 38-39 Egna studier
Vecka 40
Må 2/10

10.15

12.00

S 302

Sammankomst 3

Föreläsning

Speciell fastighetsrätt (miljörätt)

Alla SL
Må 2/10

13.15

15.00

S 302

Föreläsning

Processrätt (civil)

Alla SL
Ti 3/10

08.15

10.00

S 505

Föreläsning

Fastighetsrätt III

Alla UV
Ti 3/10

14.15

16.00

S 505

Seminarium 4*

Köp- och fordringsrätt

Alla MB
On 4/10

08.15

10.00

S 505

Seminarium 5*

Allmän fastighetsrätt I (köp m.m.)

Alla SL
On 4/10

13.15

15.00

S 505

Seminarium 6*

Fastighetsrätt II (Nyttjanderätt)

Alla SL
Fr 6/10

14.00

15.00

På internet DUGGA* Alla SL
Vecka 41 Egna studier
Vecka 42
Må 16/10

10.15

12.00

S 302

Sammankomst 4

Seminarium 7*

Förvaltningsrätt I

Alla SL
Må 16/10

14.15

16.00

S 302

Seminarium 8*

Förvaltningsrätt II

Alla NNR
Ti 17/10

10.15

12.00

S 304

Seminarium 9*

Speciell fastigheträtt (Miljörätt)

Alla SL
On 18/10

08.15

10.00

S 505

Seminarium 10*

Fastighetsrätt III

Alla UV
On 18/10

13.15

15.00

S 504

Rätte-gångs-salen

Seminarium 11*

Civilprocessrätt/fastighetsrätt

Alla SL
Vecka 43 Egna studier
Vecka 44

Må 30/10

09.00

15.00

ÖP sal 2

Tentamen* Alla

Vecka

50

Lö 16/12

09.00

15.00

ÖP Omtentamen

* = obligatoriskt moment

Lärare:

Signe Lagerkvist, SL, Kursansvarig

Ann-Sofie Hendriksson, ASH

Nina Nilsson Rådeström, NNR

Ulf Vannebäck, UV

Malin Brännström, MB