Litteraturlista Ht 2018

Avseende Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, 15 högskolepoäng, höstterminen 2018

Fastställd av Signe Lagerkvist, kursansvarig lärare, den 4 juni 2018

Obligatorisk litteratur:

Persson, Mats, Giertz, Magdalena, Hellstadius, Åsa, Nilsson, Mattias, Reichel, Jane, Sjödin, Erik, Ågren, Jack, Åhman, Karin, Svensk Juridik, Wolters Kluwer, 2017.

Victorin, Anders, Hager, Richard, Allmän fastighetsrätt, Iustus, 7:e uppl. 2015.

Observera! Finns det en senare upplaga än den som anges i kurslitteraturlistan så köp då den senare upplagan!

Aktuell lagtext. Studenter brukar köpa en lagtextsamling (så kallad lagbok). Här finns flera olika alternativ. Sveriges Rikes Lag, Wolters Kluwer, Sveriges Lag, Studentlitteratur, Svensk Lag, Iustus, eller annan lagtextsamling.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion