Till umu.se

Litteraturlista Ht 2017

Avseende Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, 15 högskolepoäng, höstterminen 2017

Fastställd av Signe Lagerkvist, kursansvarig lärare, den 28 juni 2017

Kurslitteraturlistan gäller för höstterminen 2017

Obligatorisk litteratur:

Derlén, Mattias, Ingmanson, Staffan, Lindholm, Johan, Grundläggande EU-rätt. Liber, 2015.

Mellqvist, Mikael, Wirdemark, Kristina, Processrätt – grunderna för domstolsprocessen, Iustus, 3:e uppl. 2015.

Ramberg, Christina, Civilrätt. Liber, 24 uppl. 2016.

Zetterström, Stefan, Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion, Iustus, 2:a uppl. 2012.

Warnling-Nerep, Wiweka, En introduktion till förvaltningsrätten, Norstedts Juridik, 11 uppl. 2014.

Victorin, Anders, Hager, Richard, Allmän fastighetsrätt, Iustus, 7:e uppl. 2015.

Aktuell lagstiftning. All lagstiftning som behövs på denna kurs finns i svensk författningssamling som ni når via lagrummet.se. För att underlätta studierna så brukar dock studenterna normalt köpa en samling av relevant lagtext. Många köper t.ex. Svensk Lag, Iustus (”gröna” lagboken), Sveriges Rikes Lag, Norstedts (”blå” lagboken), Sveriges Lag, Studentlitteratur (”svarta” lagboken), eller annan aktuell lagtextsamling.

Observera! Finns det en senare upplaga än den som anges i kurslitteraturlistan så köp då den senare upplagan!